Artalk.cz

TS: Juraj Kollár

Juraj Kollár / Zázemie / kurátorka: Katarína Bajcurová / Zahorian & Van Espen / Bratislava / 21. 1. – 30. 3. 2017

16003258_1217338825022258_4161988867421591667_n

Juraj Kollár: Zázemie

Maliar Juraj Kollár (1981), jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladej slovenskej maľby, patrí ku kmeňovým autorom Zahorian & Van Espen galérie, kde sa už viackrát predstavil profilovou výstavou. Súčasná výstava pod názvom “Zázemie” predstavuje ukážku jeho najnovšej tvorby, pričom vystavené diela tu majú svoju premiéru. Maľba a maliarstvo je spôsobom jeho života, splynutím s ním, preto aj život naokolo po všetkých svojich stránkach, veci a pocity z nich vstupujú do jeho diel. Pracuje s klasickými maliarskymi žánrami, v jeho tvorbe nájdeme krajiny, portréty, akty, zátišia, figurálne aj animálne kompozície, zaujíma ho gestická, geometrická, abstraktná i „realistická“ figurálna maľba. Ich chápanie a videnie je však súčasné: pri hlbšom zahľadení sa do jeho obrazov však pochopíme, že hoci narába s vokabulárom maliarstva, ktorý sa utváral stáročia, ide mu o viac ako len o prehodnocovanie tradícií a odkazov. Hlavne o prieskum možností, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, nielen čo sa týka zobrazenia samotného predmetu, jeho prenosu na plátno, do iného jazyka, ale predovšetkým videnia, subjektívneho vnímania (percepcie) a spôsobov sprostredkovania reality farbou (hmotnosťou, resp. nehmotnosťou farby) a maliarskym rukopisom.

Najnovšia séria obrazov Juraja Kollára je postavená na maliarskom skúmaní štruktúry obrazu. Plochu stimuluje hapticky, dynamickou a pastóznou maľbou štetcom, ale aj rôznymi predmetmi, za pomoci siete, aby čo najviac, priam fyzicky, materiálne, zdôraznil mentálne vnemy, ktoré v ňom videný, zaznamenaný a následne namaľovaný obraz vyvolal a tieto svoje pocity adresuje divákovi. Základom sú často vnemy zo života, utkvelé spomienky, videné udalosti, momentky z médií sprostredkované filmovou sekvenciou alebo fotografiou (slúži ako skica svojho druhu). Môžu to byť intravilány miest, ulice plné ľudí, pobrežie s utečencami, more s oblohou, pláž…, alebo predmety ako, napríklad, hlava, fajka… Princíp delenia obrazovej plochy, ktorý vo svojej tvorbe často využíval, ho tu priviedol aj k využitiu prvku siete – mreže, ktorá zároveň akoby spútavala, držala, ale na druhej strane zároveň rozpúšťala maľbu do okolitého priestoru, prepájala ho s ním. Maliar fyzickým zdrsnením plochy maľby, jej štruktúrovaním do rastra akoby chcel negovať, zrušiť „romantický“ rukopis, zracionalizovať ho, získať si od neho odstup. V prvom rade mu totiž nejde o maliarsku expresiu – výraz, ale o zdôraznenie vizuálnej podstaty a štruktúry predmetu, svojej skúsenosti z reality, ktorá zostane v jeho mysli. Jasnosť obrysov predmetu sa vo vnútri obrazu rozostiera, tvary sa opticky znejasňujú, strácajú, akoby sme sa na svet dívali prižmúrenými očami, alebo čo najviac priblížili k povrchu predmetu, ktorý sledujeme. Obraz a jeho predmetné i telesné elementy sa tak rozpadávajú do sústavy ťahov, rastrov, bodov a farebných plôšiek, informácie sa priam fyzicky drtia do abstraktnej masy, skupenstva, konkrétny známy priestor, situácia sa mení na abstraktnú krajinu, ktorá prekvapí novým pohľadom na svoje mikro- a makro-detaily. Je to akoby byť i nebyť v realite – dosiahnuť ilúziu atmosféry, bytia v rámci okolitej reality, zároveň sa z nej vzdialiť, dvihnúť sa nad ňu a vnímať ju novými a nezainteresovanými očami, vyťažiť jej duchovnú vážnosť a charakter. Juraj Kollár nám tento svoj spôsob videnia a maliarskeho uchopenia reality predvádza nielen s mimoriadnou posadnutosťou výskumníka, ale i s potešením tvorcu, ktorý nezabudol na primárne „stvoriteľské“ schopnosti a estetické hodnoty maľby.

Juraj Kollár (nar. 1981 v Nitre) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. D. Fischer, 1999 – 2003) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Z. Beran, 2003 – 2005). Získal viacero domácich i medzinárodných ocenení (Cena Igora Kalného, Zlín, 2009; Celeste Prize, 3. cena, Berlín, 2009; VÚB Maľba roka, Bratislava, 2010). Vystavoval na viacerých kolektívnych prehliadkach, mal viacero samostatných výstav: Reportovaná maľba, Galéria E. Zmetáka, Nové Zámky (2015); Luxurious Desert under the Sky of Paris, Zahorian&co Gallery, Bratislava; Thoughtful, Victoria ́s Gallery, Paríž (2014); Bratislava – Paris – Bratislava, Francúzsky inštitút, Bratislava a ďalšie. Jeho práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach doma i v zahraničí, v Slovenskej národnej galérii, v Galérii mesta Bratislavy, v Národnej galérii v Prahe atď. Dlhší čas žil a maľoval v Paríži, v súčasnosti žije v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *