Artalk.cz

18. 1. 2017 / Film × História

Film × História / Úvod a komentár k filmom, diskusia: Petra Hanáková (SNG), Ľudovít Hallon (Historický ústav SAV) / Slovenská národná galéria, Berlinka / 18. 1. 2017 o 18:00 h

ZHe8.1066

Na troskách vyrastá život
Réžia: Ján Kadár, 1945, 19´, kamera: Josef Míček, (Slovenský filmový ústav, ďalej SFÚ)
Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti
Réžia: Ján Kadár, 1946, 6´, (SFÚ)
Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní
Réžia: Ján Kadár, 1946, 7´, (SFÚ)
Trojica filmov Jána Kadára je prvou bilanciou s vojnou a slovenským štátom v slovenskej kinematografii. Dvojica „faktomontáží“ Sú osobne zodpovední… je nemilosrdnou obžalobou kolaborantského režimu a to formou strihového filmu s nástojčivým komentárom, exploatujúcim materiály ľudáckeho týždenníka Nástup. Étos filmu je typicky povojnový: obžaloba, a tomuto účelu slúžia i prostriedky. Je pritom zaujímavé, že už v roku 1946 sa film zneužíval v predvolebnom boji. Na troskách vyrastá život je zas prvým budovateľským filmom našej povojnovej kinematografie. Rétorika je už čiernobiela (a silne fotogenická!), stranícky úbežník sa však zatiaľ nepresadzuje.

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave, vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberá najmä dejinami hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v 20. storočí. K sledovanej problematike vydal ako autor alebo spoluautor niekoľko monografií, napríklad publikácie Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945, s ďalšími dvoma autormi Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948alebo kolektívna monografia Lesk a bieda hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939 – 1941.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *