Artalk.cz

TZ: Martina Hozová

Martina Hozová / On-line age / Galerie Fons / Pardubice / 5. 1. – 13. 2. 2017

martina-hozova-2017

Martina Hozová: On-line age

vernisáž: čtvrtek  5. 1. 2017 v 17 hodin

otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 17:00

Vernisáž s bohatým programem bude pokračovat výstavou Jana Pospíšila (rovněž žáka Karla Nepraše) Sen o Angelině v Art Space NOV o dům vedle na Pernštýnském náměstí č.p. 49

Královéhradecká sochařka Martina Hozová se nepředstavuje v Pardubicích poprvé. Před čtyřmi lety se zabývala lidskou sítí společně s antropologem Michalem Tošnerem. Propojení lidí, společenství, sdílení hodnot, smysl civilizace a kultury i existenciální děs ji zajímá neustále. Zkoumá aktuální epochu, kdy se lidstvo po svých železných, zlatých a industriálních dobách ocitá v časech, kdy podmínkou bytí je být připojen, být online. Bez napojení na toky dat a informací není jedinec sám sebou, ztrácí radost ze života a životní sebejistotu, pracovní uplatnění a společenský kredit. Z homo sapiens sapiens, tedy člověka moudrého, se stává nejen homo economicus, ale také homo user – uživatel. Sochařka moralistního založení klade otázku, zda člověk v době ON-LINE AGE neztrácí část svého lidství?

Sochaři skrze lidské figury vždy v historii dokázali vyjádřit jakékoli téma. Ale je v době online-age lidské tělo vůbec důležité nebo dostatečné? Hlavy Martiny Hozové sugerují respekt z umělé inteligence, která může a nemusí sloužit člověku. Myslitelé už od dob Čapkových se obávají, že umělá inteligence se bude k lidstvu chovat asi stejně, jako se člověk kdykoli v minulosti choval k jiným – ať už lidem, rasám, ženám nebo zvířatům.

Martina Hozová, absolventka sochařského ateliéru Karla Nepraše na pražské AVU, bravurně modeluje, ale i cíleně pracuje s odlévanými otisky průmyslových a kybernetických materiálů, žárovek, objímek, šroubů, jističů, traf, kabelů a husích krků. Hlavy keramické Cabel generation jsou barevné jako indiáni, pankáči, rebelové. Díky vyhlazené modelaci netušíme, o koho vlastně jde – možná je to vzhled vhodný pro myšlení pirátských hnutí blízkých Anonymous nebo Occupy. Lidskou bytost v reliéfech AURA vnímáme díky hladké zjednodušené modelaci spíše jako designovaný přijímač nebo vysílač. Nabízí se otázka: Reprodukujeme pouze to, co získáváme z médií, nebo jsme stále schopni vlastního myšlení?

Martina Hozová po trubkovém období, kde se zabývala evolucí lidského typu homo, převtělila své téma do generační otázky a generační obavy. Jaký bude svět generací, které právě teď okolo nás vyrůstají v proměněných podmínkách? Ubavíme se k smrti a zhloupneme? Každá generace si myslí, že je lepší než ta předchozí. Přesto existuje důvod k obavám a diskusi. Jde o to, jestli to dnes s bytím ONLINE nepřeháníme a nedeformujeme své přirozené schopnosti a možnosti. Nebo je to jediná cesta, jak se dožít budoucnosti?

Martina Vítková, historička umění

Martina Hozová

*1971 Hradec Králové, absolventka sochařského figurálního ateliéru Karla Nepraše na pražské AVU a také ateliéru restaurování sochařských děl Petra Siegla, rovněž na AVU. V současné době vyučuje na Střední průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích. Figurálně zaměřená sochařka pracuje s materiály současnými i tradičními (románský cement, acrystal), ale dokáže také díky svému hořickému kamenosochařskému původu a restaurátorskému školení výborně zacházet s kamenem i mnoha dalšími materiály. S návrhem fontány v podobě vějíře vyhrála soutěž pro monument Žofie Chotkové pro Prahu 6, jehož realizace by měla být dokončena v polovině roku 2017. V létě 2016 vytvořila na sochařském sympoziu v Hořicích monumentální kamennou Hlavu, jež rovněž souvisí s jejím aktuálním tématem ON-LINE AGE.

www.martinahozova.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *