Artalk.cz

Granty z rozpočtů hl. m. Prahy a MKČR

14. 12. 2016 projednala grantová komise v Praze udělení jednoletých (2017) a víceletých dotací (2018–2021) na projekty v oblasti umění a kultury (zde). Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení zveřejnilo také Ministerstvo kultury České republiky (zde).

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, kde se žádosti o granty z rozpočtu hlavního města Prahy projednávají, předloží své návrhy na udělení grantů Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které je dále projednají a schválí v lednu 2016.

Komise navrhovala rozdělení 133 milionů na jednoleté granty pro příští rok, dalších 202 milionů z rozpočtu na kulturu půjde na podporu projektů, jež čerpají dříve schválené víceleté dotace. Částka bude rozdělena mezi divadlo (46,2 milionu Kč), hudbu (26,3 milionu Kč), film (13,6 milionu Kč), tanec a nonverbální umění (13 milionů Kč), výtvarné umění a fotografii (12,3 milionu Kč), na podporu literatury (3,5 milionu Kč) a ostatní projekty (19,1 milionu Kč). Nejvyššími částkami budou v příštím roce z jednoletých grantů pravděpodobně podpořeny Febiofest (8 milionů Kč), Signal Festival (4,5 milionu Kč) a Divadlo Semafor (7,5 milionu Kč), přičemž jmenované festivaly uspěly i v hodnocení žádostí o víceleté dotace. Na čtyřleté granty byly vedle divadelních, tanečních či hudebních souborů v oblasti výtvarného umění navrženy např. Společnost Jindřicha Chalupeckého či Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Nový projekt Prostor pro hostujícího kurátora předložený Centrem pro současné umění Praha byl hodnocen jako kvalitní, komise se nicméně rozhodla podpořit jej v prvním roce fungování pouze jednoletým grantem. Čtyřletý grant komise nepřidělila Centru pro současné umění DOX, přehlídkám Designblok a Mercedes-Benz Prague Fashion Week či projektům Linhartovy nadace: Komunikačnímu prostoru Školská 28 a klubu Roxy / Experimentálnímu prostoru NoD. Zdůvodnění komise lze dohledat v dokumentu zveřejněném na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. Více informací např. zde či zde.

Ministerstvo kultury České republiky zveřejnilo výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení pro rok 2017. K dispozici je nyní bodové hodnocení jednotlivých projektů, rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace a stanovení její konkrétní výše bude součástí druhého kola. Konečné výsledky budou zveřejněny do 28. 2. 2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *