Artalk.cz

TS: Lenka Lukačovičová

Lenka Lukačovičová: Červená kniha / Kurátorka: Simona Bérešová / Galéria mladých, Nitra / 1. 12. 2016 – 29. 1. 2017

pozvanka

Výstava Červená kniha fotografky Lenky Lukačovičovej je ďalším pokračovaním jej dlhodobého projektu Šedá kniha. Tento projekt stavia na dvoch hlavných prvkoch, ktoré autorka rozvíja do rôznych podôb a smerov. Prvým je téma zameraná na osudy politicky perzekvovaných žien počas obdobia socializmu v Československu. Druhým prvkom je fotografia, v rámci ktorej pracuje s rôznymi technikami a podobami.

Na výstave v Nitrianskej galérii sa hlavným motívom stávajú väznice. Väznice ako súčasť krajiny, našej spoločnosti a zároveň ako priestory oddeľujúce väzňov od „normálneho života“. Väznice ako priestory s vlastnou vizuálnou kvalitou. A napokon väznice ako miesta plné príbehov ľudí. Tento motív začala autorka skúmať v rámci jej záujmu o osudy väzenkýň z 50. až 70. rokov. Návštevníkom však nepribližuje žiadne konkrétne drámy z ich životov, ale prostredníctvom portrétov a originálnych dokumentov ponúka priestor na vlastnú interpretáciu – či už ako tichú pripomienku tejto historickej doby alebo ako priestor na zamyslenie sa nad súčasnosťou.

Podobne ako k téme, pristupuje autorka aj k fotografii veľmi rôznorodo, bez obmedzenia sa na jednu konkrétnu podobu. Nachádzame tu prácu s rôznymi technikami či už v podobe digitálnej tlače alebo ručného zväčšovania na sklá či plátna, čím Lenka otvára problém originality a reprodukcie vo fotografii. Okrem toho kladie aj otázku týkajúcu sa autorstva, keďže niektoré snímky vytvorila sama (priestory väzníc), iné si prisvojila z rôznych webových stránok (portréty).

Flexibilný prístup k fotografii, jej dejinám a technológiám umožňuje Lenke slobodne pracovať s daným médiom. Jednotlivé motívy väzníc tak dostávajú osobitý vizuálny jazyk, pripomínajúc iné výtvarné žánre či evokujúc rôzne emócie, vďaka čomu vytvára Lenka komplexný obraz týchto sociálne i vizuálne špecifických priestorov.

Simona Bérešová

Lenka L. Lukačovičová (1987, Trnava) sa venuje fotografii a to najmä jej konceptuálnej podobe. Vyštudovala kulturológiu na Univerzite Konštantína v Nitre a fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2014 je doktorandkou na Katedre fotografie a nových médií taktiež na VŠVU. Žije a tvorí v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *