Artalk.cz

TZ: EX: Předobraz

Ondřej Maleček, David Pešat, Vladimír Véla / EX: Předobraz / Nitrianska galéria: Bunker / Nitra / 1. 12. 2016 – 29. 1. 2017

pozvanka-nitra

EX: Předobraz

Výstava tří autorů mladší střední generace pražské umělecké scény – Ondřeje Malečka (1977), Davida Pešata (1980) a Vladimíra Vély (1980), rozšiřuje výstavní aktivity volného sdružení EX, jehož historicky první společné vystoupení se uskutečnilo v pražském Topičově salonu na přelomu let 2011-12. Výstava tehdy nesla strohý název EX, rezonující s charakterem prezentované, na gestu založené malby a kresby. Následovaly výstavy v Olomouci (EX: Není lhostejné, kde právě jsme, Galerie Caesar, 2013), v Berlíně (EX: Ausflug, Raum für drastische Maßnahmen, 2015) a v Drážďanech (EX: Ausflug, Hole of Fame, 2015).

Název „EX“ zastřešuje určité výrazové tendence, které jsou všem třem malířům blízké. „EX“ rezonuje s charakterem výrazové malby založené na osvobozujícím gestu. Gesto a znak podprahově opakují určitý potenciál zkušeností obsažených v kolektivním i teritoriálním vědomí napříč generacemi. Všichni tři autoři zároveň reflektují a tematizují samotný proces vytváření obrazu. Protože projekt pro Nitranskou galerii je určený do alternativních výstavních prostor, posunulo se také těžiště tohoto „výzkumu“ do oblasti či fáze „před obrazem“.

Kde se berou náměty a motivy obrazů? Odkud jsou separovány a překládány do malířského média? Jakým způsobem tyto motivy a znaky vytvářejí specifické strukturální řady, jež se ve výsledku prolamují v projevy osobité autorské vizuální poetiky? Právě tomuto momentu je věnován projekt EX: Předobraz pojatý jako volně komponovaná, otevřená instalační struktura–mapa prostupující výstavními prostory podzemí.

Ondřej Maleček představuje objektové a materiálové situace, které jsou buď nalezené ve volné přírodě, nebo vznikly v ateliéru mimovolně, v rámci pracovního procesu jako jeho vedlejší či sekundární produkt. David Pešat pracuje s databankou znaků, které mají povahu deníkových záznamů. Svou kumulací a časosběrností vytváří substrát pro další propracovanější a rafinovanější fáze vizuální komunikace. Vladimír Véla zhodnocuje nalezené předměty v místě svého venkovského ateliéru, míru jejich autenticity i autorské modifikace, které společně participují na vzniku zcela původního malířského tvarosloví.

EX: Předobraz je výstavou prenatálních fází obrazu s plným vědomím toho, že předkládané modelové situace, coby sofistikované podoby výstavní instalace, se tématu mohou pouze dotknout, nebo ho pootevřít. Zázraky zrození totiž nelze nikdy dost dobře vyčerpat ani umělecky, ani kurátorsky.

Petr Vaňous, kurátor výstavy

Ondřej Maleček (nar. 1977 v Praze), absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze (2000-2006, ateliér Malby, prof. Pavla Nešlehy a Stanislava Diviše). http://www.artlist.cz/ondrej-malecek-5362/

David Pešat (nar. 1980 v Praze), absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (2001-2007, ateliér Malby, prof. Jiřího Sopka).

http://www.artlist.cz/david-pesat-108535/

Vladimír Véla (nar. 1980 v Turnově), absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (2000-2006, ateliér Klasických malířských technik, prof. Zdeňka Berana; ateliér Intermediální tvorby, prof. Milana Knížáka).

http://www.artlist.cz/vladimir-vela-108619/

Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. (nar. 1975 v Kutné Hoře), absolvoval Dějiny a teorii umění na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1993-1999) a obor Kritik a teoretik designu a intermédií na VŠUP v Praze (2010-2015). Působí jako odborný asistent na pražské Akademii výtvarných umění a jako nezávislý kurátor.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Vaňous

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *