Artalk.cz

Laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016 je Matyáš Chochola

Laureátem 27. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se stal Matyáš Chochola. Cenu diváků získala Anna Hulačová.

matyas-chochola-1
Matyáš Chochola, laureát 27. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého

Laureátem letošního 27. ročníku nejprestižnějšího českého ocenění pro výtvarné umělce, Ceny Jindřicha Chalupeckého, se rozhodnutím mezinárodní poroty stal Matyáš Chochola.

Ve svém díle se zabývá „temnou stranou“ lidské přirozenosti a její sexualitou, kultem tělesnosti nebo touhou po nebezpečí a rychlosti a současně asociuje hlubiny okolního vesmíru. Chochola si odnesl hmotnou cenu z dílny Maxima Velčovského a sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu. Součástí ocenění je také šestitýdenní rezidenční pobyt v přední newyorské organizaci Residency Unlimited. Cenu českých center, o jejímž udělení letos opět rozhodli diváci po zhlédnutí výstavy, získala Anna Hulačová. Místo svého rezidenčního pobytu si laureát divácké ceny může zvolit v rámci sítě evropských Českých center. Porota oznámila jméno Matyáše Chocholy v úterý večer na slavnostním ceremoniálu v režii Víta Klusáka a Marianny Stránské podle námětu loňských finalistů Ceny ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze.

anna-hulacova
Anna Hulačová, laureátka Ceny českých center udělované diváky

Cenu Jindřicha Chalupeckého v jejím 27. ročníku získal Matyáš Chochola. „Matyáš Chochola dokázal svou rozsáhlou instalací, že současné umění má schopnost komunikovat klíčová globální témata, nálady a podoby dnešního světa tak, jak jsou prožívána a reflektována v lokálním kontextu. A to aniž by bylo nutné zapojit speciálně vyškoleného průvodce či překladatele z kontextu do kontextu. Základ umělcovy komplexní, postapokalyptické umělecké výpovědi tvoří síť plovoucích narativů uskutečňovaných prostřednictvím performativních aktů, jejich přepracovaných záznamů, stop a materiálových intervencí mutujících do unikátního prostředí, jehož součástí se stává i divák a jeho pohyb v prostoru instalace,“ uvedl Marek Pokorný, předseda poroty, výtvarný kritik a kurátor, umělecký manažer Galerie města Ostravy PLATO.

Matyáš Chochola (1986) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II/ škola Vladimíra Skrepla). Strávil studijní stáž na Universität der Künste v Berlíně a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Chocholova tvorba se pohybuje zejména v médiích instalace a performance. Představuje pestře komponované univerzum, jehož nedílnou součástí je postava samotného autora. Chochola experimentuje s postinternetovou estetikou, neortodoxní, ale promyšlenou kombinací symbolů současnosti a jejích pradávných kořenů. Trashové objekty se potkávají s precizními sklářskými technikami, rozlitá barva s malbou na hedvábí, poezie šamanismu s devadesátkovou diskotékou. Svou tvorbu představil v řadě výstavních institucí v České republice i zahraničí, například na Manifesta 11 v Curychu, v berlínském Grimmuseu, v pražské galerii SVIT nebo v Národní galerii v Praze. V roce 2012 získal Chochola cenu Václava Chada v rámci VI. zlínského salonu mladých.

matyas-chochola_dilo_2
Pohled do instalace výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016, Magic, Exotic, Erotic, multimediální instalace, 2016, Národní galerie v Praze

Instalace Matyáše Chocholy je od zbytku výstavy záměrně oddělena, protože má podle autora diváka dovést skrze útroby Veletržního paláce do prostředí vyvolávajícího zážitek „změněného stavu vědomí“. Prostor připomínající vylidněný noční klub nebo dokonce jeho ruiny nás přivádí blíž k „temné straně“ lidské přirozenosti s její sexualitou, kultem tělesnosti nebo touhou po nebezpečí a rychlosti a současně asociuje hlubiny okolního vesmíru. Individuální a univerzální je v Chocholově tvorbě nedílně spojeno. Ačkoli Chochola často využívá performanci přímo před publikem, pro finále CJCH realizoval několik živých akcí, které jsou na výstavě cíleně zahaleny do série experimentů s možnostmi a formou dokumentace – od videozáznamů a videoinstalací až po materiální pozůstatky performancí, které se odehrály přímo v tomto prostoru. Je tak zdůrazněno napětí mezi živou akcí a jejím záznamem a současně posílen dojem prostředí, které zachycuje už proběhlé dění a zároveň může sloužit jako scéna pro další potenciální události, jejichž rozvinutí ovšem záleží na představivosti a kuráži diváka. Z labyrintu, který nemá daleko k dekadentnímu chrámu ani ke smetišti, na nás můžou z mnoha stran vyskočit naše vlastní stíny.

Chochola si odnesl tradičních sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu a šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku, hostovaný respektovanou organizací Residency Unlimited. Chybět nemohla ani hmotná cena navržená známým designérem Maximem Velčovským.

Ve finále se letos spolu s Matyášem Chocholou sešli Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna Hulačová a Johana Střížková. Diváckou Cenu Českých center získala Anna Hulačová, která obdrží rezidenční pobyt v jednom z evropských Českých center. O jejím jméně rozhodli návštěvníci pomocí hlasování na webových stránkách ceny. 

anna-hulacova_dilo
Pohled do instalace výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016, Anna Hulačová, Zátiší s motýlem, keramika, digitální tisk, dřevo, vosk, hlína, 2016, Národní galerie v Praze

„Gratuluji oběma laureátům, z jejich ocenění mám upřímnou radost. Všichni finalisté podle mého názoru pro společnou výstavu vytvořili velkorysé a vyzrálé práce, které jsou zajímavým posunem v jejich dosavadní tvorbě, a jsem ráda, že to odborná porota pozitivně reflektovala. Výběr laureáta z podstaty věci není snadný, ale spíše než ve smyslu poukazování na „vítěze“ a „poražené“ by mohl být chápán jako podpoření výjimečného hlasu a uměleckého postoje, který snad také za pomoci tohoto ocenění může dále oslovovat širší publikum v českém i mezinárodním prostředí,“ řekla Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, jež ocenění pořádá.

V mezinárodní porotě zasedli její předseda Marek Pokorný, umělecký manažer Galerie města Ostravy PLATO, výtvarník Jiří Kovanda, teoretička umění a ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá, Islanďan Gunnar B. Kvaran, ředitel The Astrup Fearnley Museum of Modern Art v Oslu, teoretička umění a kurátorka Pavlína Morganová a Marina Shcherbenko, kurátorka a odborná poradkyně v Bottega Gallery a Shcherbenko Art Centre v Kyjevě.

Výstava Finále 2016, na níž vystavuje čerstvý laureát spolu s ostatními finalisty, probíhá ve Veletržním paláci Národní galerie až do 8. ledna. Novinkou letošní výstavy je také účast zahraničního hosta, jímž je umělkyně Laure Prouvost, která jako první Francouzka získala prestižní britskou Turner Prize. Další, v pořadí již 28. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého byl vyhlášen na začátku září, odevzdání přihlášek bylo ukončeno na konci října. Vyhlášení pěti finalistů proběhne v lednu roku 2017.

Více informací o letošních finalistech a hlavním i doprovodném programu naleznete na www.cjch.cz. 

matyas-chochola_dilo
Pohled do instalace výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016, Magic, Exotic, Erotic, multimediální instalace, 2016, Národní galerie v Praze

Složení mezinárodní poroty:

Marek Pokorný, výtvarný kritik a kurátor, umělecký manažer Galerie města Ostravy PLATO, Česká republika, předseda poroty

Jiří Kovanda, umělec, Česká republika

Alexandra Kusá, teoretička umění a ředitelka Slovenské národní galerie, Bratislava, Slovensko

Gunnar B. Kvaran, ředitel The Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo, Norsko

Pavlína Morganová, teoretička umění a kurátorka, Česká republika

Marina Shcherbenko, kurátorka a odborná poradkyně v Bottega Gallery a Shcherbenko Art Centre, Kyjev, Ukrajina

Vyjádření poroty:

Mezinárodní jury Ceny Jindřicha Chalupeckého na svém jednání dne 20. listopadu 2016 konstatovala, že letošní výstava finalistů jako celek i jednotlivé prezentace vybraných umělců a umělkyň dosáhly mimořádných kvalit. Díky tomu mohou pořadatelé formulovat daleko přesněji otázky týkající se budoucnosti nejen podoby vlastní prezentace finalistů, nezbytného podílu kurátora na výsledné podobě, ale také přístupu k výběru laureáta, respektive laureátky a k práci s umělci a umělkyněmi, kteří se dostanou do užšího výběru. Jury rovněž oceňuje velkou vážnost, se kterou nominovaní autoři a autorky přistoupili k přípravě a realizaci díla pro výstavu. Finální rozhodnutí mělo i letos jednoznačnou podporu velké většiny členů a členek jury, nicméně diskuse ukázala, že i ti, kdo od počátku měli ve své volbě jasno, vysoce hodnotí dílo některého z dalších nominovaných umělců a umělkyň.

Matyáš Chochola jako laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2016 podle jury dokázal svou rozsáhlou instalací, že současné umění má schopnost komunikovat klíčová globální témata, nálady a podoby dnešního světa tak, jak jsou prožívána a reflektována v lokálním kontextu. A to aniž by bylo nutné zapojit speciálně vyškoleného průvodce či překladatele z kontextu do kontextu. Základ umělcovy komplexní, postapokalyptické umělecké výpovědi tvoří síť plovoucích narativů uskutečňovaných prostřednictvím performativních aktů, jejich přepracovaných záznamů, stop a materiálových intervencí mutujících do unikátního prostředí, jehož součástí se stává i divák a jeho pohyb v prostoru instalace. Jury na díle ocenila jeho prostorovou a významovou dramaturgii a velmi specifickou schopnost umělce udržet v rovnováze i v napětí expresivní a strategickou složku tvorby. Dílo, které může působit coby manifestace a sublimace ryze maskulinních tužeb, snů a energií, je zároveň mimořádnou výpovědí o jejich destruktivním potenciálu, ale také o jejich křehkosti či zatajované něze, a v důsledku o melancholické bezradnosti, se kterou se současný svět potýká – a to bez ohledu na politické proklamace různých orientací a intencí. Dílo Matyáše Chocholy svět nezmění, ale určitě dokáže divákům jeden z jeho důležitých a příznačných stavů mimořádně intenzivně zprostředkovat.


Foto: Peter Fabo