Artalk.cz

TS: Rotpunkt

Rotpunkt: Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie / Kurátorka výstavy a autorka textov: Zuzana L. Majlingová
Architektúra výstavy: Oldřich Morys / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica / Vernisáž: 24. 11. 2016 o 17.00 hod. / Termín trvania výstavy: 25. 11. 2016 – 19. 2. 2017
unnamed

Názov výstavy Rotpunkt (Červený bod) odkazuje na horolezeckú terminológiu voľného lezenia, pri ktorom sa k pohybu využíva výlučne prirodzený povrch skaly, sila lezca a červeným bodom sa označuje prelezená cesta. Tak ako sa pri voľnom lezení rešpektuje masív steny, aj my sa pokúšame výstavou sledovať prirodzenú štruktúru a skladbu galerijnej zbierky. Vzdali sme sa trasy, čo by viedla po výberovej selekcii najhodnotnejších diel, ktoré zbierka obsahuje. „Zlaňovanie“ zbierky prezentovaním reprezentatívneho výberu jej najvýznamnejších kusov bolo v minulosti na pôde Stredoslovenskej galérie pri rôznych výstavách k výročiam inštitúcie realizované už niekoľkokrát. Hoci takýto spôsob cesty považujeme za legitímny a dôležitý, rozhodli sme sa preskúmať terén iným štýlom.

Aktuálna výstava k 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie vychádza z poznania vývoja zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách spoločenského kontextu. Jej profil a identitu určovali kľúčové obdobia 50. rokov, 60. rokov, obdobie normalizácie 70. a 80. rokov 20. storočia a doba demokratizácie po roku 1989. Retrospektívny pohľad do zbierkového fondu nie je sústredený na prezentáciu reprezentatívnych diel a chronologického vývoja výtvarného umenia v rámci jednotlivých druhov a médií, ktoré sú v zbierke obsiahnuté. Zameriava sa na predstavenie štruktúry samotnej zbierky, ovplyvnenej komplikovaným historickým vývojom, ktorý jej charakter značne ovplyvnil. Vedľa seba sa tak ocitajú výtvarné práce rozličnej produkcie od najcennejších až po priemerné a menej hodnotné. Pre diváka môže byť zaujímavé zoznámenie sa s históriu zbierky a s mechanizmom nadobúdania diel, sám si môže vyhodnotiť ich kvalitu a pochopiť, prečo galéria spravujúca verejnú zbierku musí venovať rovnakú starostlivosť a pozornosť všetkým akvizíciám uloženým v depozitároch. Momentálne sa tu nachádza takmer 14 000 zbierkových predmetov.

Prehliadka je koncipovaná v dvoch líniách čítania. Línia istená čiernym lanom ponúka divákovi možnosť zoznámiť sa so šiestimi rozsiahlejšími celkami zbierky, určujúcimi jej identitu vzhľadom k premenám akvizičných preferencií, ktoré si inštitúcia počas 60. rokov svojej existencie postupne definovala. Každý segment je označený červeným bodom (Rotpunkt) a komentovaný výtvarným dielom „súčasného umenia“, z ktorého perspektívy sa pokúšame na konkrétny celok minulosti nazerať. V závere výstavy, kde sa zoznámime s dielami najmladšieho segmentu, ktoré pribudli do zbierky len nedávno, ich okomentujeme výtvarnou prácou z minulosti (Rotpunkt), ktorá má v zbierke galérie najväčšie zastúpenie. Cesta v kruhu minulosť – súčasnosť sa uzavrie.

Zuzana L. Majlingová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *