Artalk.cz

denní tisk 7. 11. 2016

V GASKu v Kutné Hoře prezentují tvorbu bratří Čapků určenou dětem. Vystaveny jsou nejen všeobecně známé práce jako Dášenka nebo O pejskovi a kočičce, ale i doposud nevystavené obrazy a kresby z 20. a 30. let. „Nechtěl jsem rozdělení podle chronologického řazení, podle uměleckých skupin. Zajímalo mě jiné řešení, napříč vším, co ve sbírkách máme,“ řekl Juditě Matyášové z Lidových novin kurátor výstavy Richard Drury.

Stejná autorka do Lidovek připravila rozhovor s Olgou Malou, která je kurátorkou výstavy sochaře Jaroslava Horejce probíhající v Domě U Kamenného zvonu. Hovořilo se výlučně o sochařově tvorbě a životních peripetiích: „Horejc byl celý život solitér, držel si svůj styl, který jeho současníkům mohl připadat zpátečnický. Až v 60. letech, kdy se historici zabývali významem art deca pro dějiny umění, tak se o něm začalo mluvit jako o mistrovi art deca.“

Minulý týden začal v Bratislavě Měsíc fotografie, jehož organizační tým vede Václav Macek. Seznámit s částí bohatého programu festivalu je možné na stránkách Lidových novin.

Na Jindřichohradecko se vrátil barokní oltář Stromu života pocházející z Kláštera u Nové Bystřice. Poškozené dílo bylo od roku 2001 zapůjčeno do Národní galerie, která ho nechala zrestaurovat. Nyní je ikonograficky i umělecky jedinečná památka z 2. poloviny 17. století vystavena v Muzeu Jindřichohradecka. Více informací v článku Petra Kubáta v jihočeské MfDnes. Zpráva o oltáři nechybí ani v nedělním vydání Událostí v kultuře na ČT art.

Vyšla kniha Dobrodružný svět Zdeňka Buriana, která ve vynikající kvalitě reprodukuje autorovy ilustrace z let 1927-1942 vycházející zejména v „brakové“ literatuře nakladatelství J. R. Vilímek. „Kunsthistoriky nikdy nezajímal a oni zase nezajímali jeho. Maloval pro masy a ty mu zůstaly věrné. (…) Pro Buriana platilo, že jeho důraz na čestnost postav a vykreslování morálních vzorů pro lidi v okolním balastu představovalo podobnou oázu, jakou v poušti hledali malířovi hrdinové,“ píše Jan H. Vitvar v Respektu.