Artalk.cz

TZ: Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG

Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG / AJG: Wortnerův dům / České Budějovice / 14. 10. 2016 – 15. 1. 2017 

Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG

14. 10. 2016 – 15. 1. 2017 / denně 9.00 – 18.00

Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice

V pořadí již čtvrtý výstavní projekt v SU_TERÉNu AJG představuje cyklus Skryté obzory, který je zcela věnován fenoménu výtvarné tvorby žen. Aktuální prezentace je příležitostí spatřit v jedné společnosti umělecká díla významných českých sochařek, jako jsou Eva Kmentová, Hana Wichterlová, Marta Jirásková, Mary Duras, Věra Janoušková nebo Zdena Fibichová.

Kouzelná křehkost některých soch z kolekce moderního a současného umění, motiv a odlišný výběr nabízejí pestrý přehled různých tvůrčích přístupů a znovu připomínají význam sochařské práce Aleny Honcové, Ellen Jilemnické, Růženy Raflové nebo drobné dekorativní plastiky Karly Vobišové a Vlasty Studnové. V následném kontextu umožňuje sbírkový fond AJG prezentovat skulptury a plastiky, které byly po dlouhý čas schovány v depozitářích, ve zcela nových a jiných souvislostech.

Člověk rád dělí věci na dobré a špatné a stejně tak je tomu i s uměním. V meziválečném období a v době minulého totalitního režimu nebylo volné a hlavně otevřené výtvarné jednání některých umělkyň přijímáno s nadšením laické a už vůbec ne odborné veřejnosti. Bylo tak mnohdy pro nepochopení zakazováno či jinak degradováno, což některé výtvarnice vedlo k přesměrování na zcela jiné výrazové médium, pokud to bylo v daný okamžik možné. Jiné umělkyně svoji kreativní činnost na velmi dlouhou dobu přerušily či nedobrovolně ukončily. Ačkoliv vynalézavost, důmysl a výtvarná aktivita některých sochařek v mnoha ohledech vynikaly nad přístupem jejich tehdejších kolegů, není cílem této výstavy hledat rozdíl mezi „ženským’“ a „mužským“ pojetím sochařství, neboť obě tyto kategorie (soustavně a vzájemně na sebe působící) jsou zcela samostatné a svébytné. Z této perspektivy je výstava doplněna malým srovnáním sochařských a partnerských dvojic Eva Kmentová – Olbram Zoubek, Hana Wichterlová – Bedřich Stefan, nicméně není na vybrané téma prvotně nahlíženo z hlediska genderového diskurzu. Záměrem výstavy je specifické přiblížení určité umělecké činnosti, připomenutí nezastupitelnosti elementu ženského sochařství a rekapitulace akviziční činnosti AJG z let 1958–2014.

David Kubec, autor a kurátor výstavy

Doprovodný program k výstavě:

15:00 / 5. 11. 2016 Komentovaná prohlídka výstavy a diskuze na téma: SKRYTÉ OBZORY s Miroslavem Růžičkou, kurátorem AJG.

15:00 / 3. 12. 2016 Komentovaná prohlídka výstavy a diskuze na téma: ŽENY – SOCHAŘKY s Davidem Kubcem, autorem a kurátorem výstavy.

15:00 / 14. 1. 2017 Zažij na ‚vlastní ruce‘ KOUZLO KŘEHKOSTI a vytvoř si vlastní sochu na výtvarné dílně s lektorkami AJG.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *