Artalk.cz

do 30. 11. 2016 / NG vypisuje výběrové řízení na pozici kurátora/ky Sbírky moderního a současného umění

NG vypisuje výběrové řízení na pozici kurátora/ky Sbírky moderního a současného umění / Národní galerie v Praze / Praha / do 30. 11. 2016

Národní galerie v Praze hledá silnou komunikativní osobnost schopnou týmové práce, s vlastními kreativními podněty do koncepce dlouhodobé prezentace sbírkových fondů a mezinárodně relevantní dramaturgie krátkodobých výstav.

Kvalifikační předpoklady:

vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění (doktorát) nebo odpovídající odborná kvalifikace
odpovídající znalosti výtvarné kultury a teorie umění 19. a 20. století, zejména střední a středovýchodní Evropy
znalost anglického jazyka (úroveň C1) a dalšího světového jazyka (min. úroveň B2)
vědecká a kurátorská praxe min. 5 let
zásadní vědecké publikace a/nebo kurátorské aktivity s mezinárodním přesahem

Pracovní činnost:

správa sbírky
pravidelná inventarizace sbírkového fondu
pravidelná kontrola exponátů
spolupráce v rámci mezioborových projektů
profesní spolupráce na mezinárodní úrovni
posudková činnost
profesní vzdělávání
publikační činnost v odborném tisku

Nabízíme:

1,0 pracovní úvazek
plat podle tarifní stupnice, osobní hodnocení, mimořádné odměny
zaměstnanecké benefity
atraktivní práci v prestižní muzejní a vědecké instituci
uplatnění v nově se tvořícím mezinárodně obsazeném týmu
možnost dalšího vzdělávání
nástup od 1. 1. 2017

Přihláška do prvního kola VŘ musí obsahovat:

motivační dopis v českém nebo anglickém jazyce
profesní životopis v českém nebo anglickém jazyce
seznam publikační činnosti
seznam realizovaných vědecko-výzkumných projektů
seznam realizovaných výstavních projektů
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
prohlášení o znalosti etického kodexu kurátora (vydaný ICOM) a připravenosti se jím bezvýhradně řídit

Výběrové řízení bude vícekolové. Posouzením uchazečů bude pověřena komise odborníků.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na hr@ngprague.cz nejpozději do 30. listopadu 2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *