Artalk.cz

TZ: Bohuslav Woody Vašulka

Bohuslav Woody Vašulka / Mystery of Memory / Muzeum města Brna / Brno / 14. 9. – 6. 11. 2016

pozvánka new

Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory

15. 9. – 6. 11. 2016

Muzeum města Brna

„Snažím se integrovat či obsáhnout veškeré kulturní systémy kódování: text, zvuk, pohled kamery, fyzický pohyb, choreografické gesto, interaktivní postupy. Mé dílo pojednává o ideálních, abstraktních transformacích z jednoho kódu do dalšího. Průmyslové požadavky jsou odlišné, i když se pomalu začínají přibližovat i těmto oblastem. Posun od utilitárního ke kulturnímu je zřejmý. Průmyslový nebo inženýrský přístup má z velké části ze své podstaty definovaný úkol, který musí řešit. Já zde nic neřeším, jen interpretuji. Snažím se dívat na to všechno jako na produkt kultury, v dimenzích umění. Takže dávám přednost vztahu těsné blízkosti mezi mým zkoumáním či konstruováním a uměním. To, co celý život dělám, bývá za „umění“ označováno. Já na pravdivosti tohoto tvrzení nijak zvlášť netrvám, ale azyl umění se mi líbí. Je to to jediné, co mě vnitřně zajímá.“

Bohuslav Woody Vašulka

MYSTÉRIUM PAMĚTI

Muzeum města Brna systematicky mapuje výtvarné dění v regionu. Vedle autorů, kteří svůj život spojili s Brnem, se zaměřuje i na umělce, kteří zde působili epizodicky a svůj výtvarný názor rozvíjeli jinde, mnohdy za hranicemi státu. Bohuslav Woody Vašulka patří k těm brněnským rodákům, kteří se do světové scény nejen integrovali, ale obohatili ji o nové přístupy a metody.

Woody Vašulka se v mezinárodním kontextu prosadil jako uznávaný průkopník videoartu a elektronického interaktivního umění. Od 60. let se soustředí na možnosti elektronického obrazu, který zkoumá formou videozáznamu, nejdříve experimentálně na bázi analogového signálu, od 70. let s využitím nově objeveného digitálního kódu a v 80. letech pak se zájmem o narativní kompozice. V 90. letech umělec dospěl k rozměrným multimediálním instalacím.

Tvorba i osobnostní založení Woodyho Vašulky slučují smysl pro technicistní pojetí díla, patrné zejména v interaktivních robotických instalacích, a citlivost pro vizuální nuance obrazu, světla a zvuku, jejich vzájemné konfrontování, propojování a zmnožování. Specifickým znakem Vašulkova výtvarného uvažování je využívání výzkumných procesů v oblasti elektronických uměleckých forem, které v posledních letech rozvíjí o jejich systematické archivování. Už z toho důvodu výstava Mystery of Memory, přinášející velkoplošné digitální tisky z počítačových studií, videoprojekce a multimediální interaktivní instalace, nakonec ústí do prostoru koncipovaného jako umělcův archiv, kde divák „archeologickými sondami“ proniká do jednotlivých „vrstev“ Vašulkova díla.

Vedle souborných výstav, které tomuto umělci v minulých letech připravilo např. InterCommunication Center v japonském Tokiu, Museum of Modern Art v San Franciscu, nebo Zentrum für Kunst und Medientechnologie v německém Karlsruhe, se Muzeum města Brna stane další institucí, která ve svém výstavním programu utváří prostor pro umění nových médií. V případě Woodyho Vašulky má tento záměr opodstatnění také proto, že Vašulkovo dílo fragmentárně prezentované ve stálé expozici Od moderny po současnost bude návštěvníkům představeno v adekvátní šíři.

Výstavu Mystery of Memory připravilo Muzeum města Brna k příležitosti brzkého 80. výročí narození Bohuslava Woodyho Vašulky, jako poděkování umělci, který vyšel z brněnského prostředí, etabloval se mezi nejvýraznější představitele světového umění, s Brnem udržuje kontakty, ale jehož význam zůstává ze strany domácího publika stále nedoceněn.

Tento výstavní projekt doprovázený komorní publikací se uskutečňuje ve spolupráci se společností Vašulka Kitchen Brno, s Centrem audiovizuálních studií FAMU v Praze a s institutem Vašulka Chamber v Reykjavíku patřícím pod Národní galerii Islandu, kde bude v obměněné verzi reprízován.

Ilona Víchová

BOHUSLAV PETR VAŠULKA / BRNO

Světoznámý umělec Woody Vašulka se narodil roku 1937 v Brně na Šmilovského ulici ve Slatině. Jako kluk za války v okolí brněnského letiště sledoval dramata válečných pilotů, sbíral pozůstatky munice, kusy havarovaných letadel a zlomky sofistikovaných přístrojů určených k ničení a zabíjení. Dodnes takto recykluje součásti zbraní z armádních výprodejů v okolí Los Alamos a sestavuje z nich artefakty tematizující paradoxy technické civilizace v rukou vojenské mašinérie.

Také studium na Střední průmyslové škole strojírenské v Brně na Sokolské ulici v letech 1954–1958, předurčilo jeho pozdější zájem o interaktivní robotické instalace a vybavilo jej schopnostmi je sám konstruovat. Od věci nebyla ani dvouletá zkušenost radiotelegrafisty, na vojně na konci 50. let. Přízvisko „Woody“ získal, když tajně na rušeném rádiu Vídeň poslouchal jazz a ve svém hraní na trubku se inspiroval Woodym Hermanem. Jeho asi nejsilnější pouto s Brnem tvoří intelektuální okruh přátel, se kterými se v 60. letech scházel v legendární kavárně Bellevue na rohu dnešní Joštovy a Moravského náměstí.

Zde se s ním tehdy objevovala i studentka pražské konzervatoře Steinunn Briem Bjarnadottir z Reykjavíku, než se stala jeho manželkou, přijal islandské občanství a z Bohuslava Petra se stal Timoteus Petursson. V roce 1965 se spolu přestěhovali do New Yorku.

Po Sametové revoluci, na podzim 1992, jsme Woodyho přivítali na půdě vznikající FaVU VUT. V Audiovizuálním centru na Květné ulici prezentoval svou interaktivní antologii Průkopníci elektronických médií. V roce 1993 sem přesunul část svých zařízení a položil tak základy multimediálního výzkumného centra a mediálního archivu, nejprve jako hostující umělec, později jako vedoucí laboratoře a poté i na pozici hostujícího profesora.

V roce 1993 na veletrhu Invex poprvé v ČR prezentoval II. stůl ze série Bratrství – Divadlo hybridních automatů. Ze základny ve vile na Květné, kde v té době i bydlel, v produkci Multimediální laboratoře FaVU, realizoval prezentace ve V2 v Rotterdamu, při Europe Europe v Kunsthalle v Bonnu, na Multimediale v ZKM v Karlsruhe a jinde.

Na přehlídce Hi-Tech/Umění v roce 1994 v Místodržitelském paláci Moravské galerie jsme realizovali světovou premiéru III. stolu ze série Bratrství – Friendly Fire, který byl v Brně dokončen. Tuto historickou událost po více jak 20 letech letošní výstavou také připomínáme. (Součástí projektu bylo restaurování tohoto klíčového díla – na němž se podílelo Centrum audiovizuálních studií FAMU).

Brno se díky Vašulkovým v 90. letech stalo centrem umění nových médií nejen v ČR, ale zřejmě i ve východní Evropě. V čase Klausových úsporných balíčků se Vašulka pochopitelně odebral zpět do Santa Fe, odkud realizoval své velké výstavy v San Franciscu, Tokiu, v ZKM Karlsruhe.

Kontakty s Brnem nicméně udržuje stále. V roce 2003 se účastnili se Steinou v Moravské galerii výstavy Ejhle světlo projekcí ikonického videa Noisefields (1974), jehož převedení do prostoru, vytvořené Woodym začátkem nového milénia pod názvem Light Revisited, tvoří jednu z klíčových součástí nynějšího souboru.

V roce 2004 zahájila provoz galerie FaVU Vašulkovou výstavou Iris Prints na niž navazují nynější dvě nové série velkoplošných tisků. V roce 2010 prezentoval v Ateliéru performance FaVU svůj projekt virtuálního muzea na platformě Second Life a 2011 prezentoval sérii přednášek „The Vasulkas: Pět desetiletí ve videu“ v Domě umění. V roce 2014 byla pro stálou expozici Muzea města Brna na Špilberku získána díla Vocabulary (1973), Time – Energy Objects (1975–1976), Artifacts (1980), a PC Studies (1992–1996). Současná souborná výstava tyto exponáty doplňuje a představuje tak spolu s nimi komplexní přehled Vašulkovy tvorby.

Při založení Vašulka Chamber v Reykjavíku v roce 2014, byla znovu oživena iniciativa pro vznik podobného centra v Brně. Společně byl zformulován projekt Vašulka Bridge spolu s Media-archivem FaVU a Domem umění, a letos na jaře iniciován vznik spolku Vašulka Kitchen Brno, který tuto výstavu spolupořádá.

Věříme, že nejen odborná, ale také široká kulturní veřejnost, po zhlédnutí výstavy rozpozná světový význam Woodyho a Steiny Vašulkových a důležitost jejich spojení s Brnem, a že tak jako má Brno již svého Mendela, Janáčka, Gödela, Macha, Miese a další, v oblasti výtvarného umění 20. a 21. století zde bude Woody Vašulka doceněn jako světový průkopník umění nových médií.

Tomáš Ruller

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *