Artalk.cz

14. 9. 2016 / Umění pro Prahu / Praha pro umění: Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století. Paralely k evropským metropolím

Richard Biegel, Roman Prahl a Vít Vlnas, moderuje
Josef Chuchma / Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století. Paralely k evropským metropolím / GHMP: Městská knihovna / 14. 9. 2016 v
18h

1473175992-h-013-876_011-001

Umění pro Prahu / Praha pro umění – 02 – Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století / Paralely k evropským metropolím

14. 9. 2016 v 18h

GHMP: Městská knihovna, 2. patro

vstupné zdarma

diskutující
Richard Biegel
Roman Prahl
Vít Vlnas

moderuje
Josef Chuchma

Cyklus veřejných debat Galerie hlavního města Prahy na téma umění ve veřejném prostoru

Praha se na přelomu 19. a 20. století začala urbanisticky radikálně rozvíjet, což si vyžádalo přestavbu části Starého i Nového Města. Bylo zbouráno židovské ghetto na Josefově. Tím vznikl nový bulvár Pařížská po vzoru francouzské metropole. Svůj ráz změnilo i Staroměstské náměstí. Jaké urbanistické koncepty mělo město pražské v plánu a kdo za nimi stál? Nakolik se Praha inspirovala Paříží? A jak architekti spolupracovali s výtvarnými umělci na výzdobě budov a veřejných prostranství?

Debata je pořádána v návaznosti na výstavu Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914

Umění pro Prahu / Praha pro umění

Co dnes znamená umění ve veřejném prostoru? Jaké ideje dnešní společnost požaduje a jaké naopak potřebuje? Jaká je u nás tradice nakládání s veřejným prostorem? Jak byla veřejná umělecká díla zadávána v Praze kdysi a jak dnes? Jaká poučení přináší zkušenost s třemi desítkami let komunistické zákonné normy „procenta na umění“? A jak podobná praxe funguje v západních metropolích? Jaká díla dnes vznikají na veřejných prostranstvích světových měst? Jaké jsou jiné formy „veřejného“ umění? Jaké jsou dnes jeho sociální i estetické funkce? Jsou ideje historických pomníků stále živé? Je možné nechat veřejné umělecké dílo zaniknout nebo ho naopak aktualizovat?

Po dlouhém období absence legislativní, politické i odborné koncepce nakládání s veřejným prostorem se město Praha hodlá připojit k většině evropských metropolí, které věnují na umění ve veřejném prostoru určitou část z investic na nové stavební projekty. V Praze by tato částka měla dosahovat až 2 %. Zavedení této praxe vyžaduje promyšlenou koncepci zadávání, výběru a správy nových uměleckých děl. Galerie hlavního města Prahy, jako pražská regionální galerie a jako správce městských uměleckých sbírek včetně veřejné plastiky, má mimořádný zájem na úspěchu tohoto procesu. Připravila proto dlouhodobý cyklus veřejných, odborně vedených debat a přednášek osobností, které se v této problematice nejlépe orientují. Cílem je rekapitulovat funkce a podoby veřejného umění z historických i současných hledisek, a především přispět k nalezení odborného konsensu ohledně kritérií kvality děl v současném veřejném prostoru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *