Artalk.cz

TZ: Jan Lesák

Jan Lesák / Running in Haze / Dům umění města Brna: Galerie G99 / Brno / 14. 9. – 30. 10. 2016

Jan Lesák: Running in Haze

14. 9. – 30. 10. 2016

kurátoři: Marta Fišerová, Zdena Kolečková, František Kowolowski

Vernisáž v úterý 13. 9. 2016 v 18 h

Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Hranice fotografického média prozkoumává Jan Lesák ve výstavě, kterou zahájí vernisáží 13. září v brněnské G99. Název Running in Haze naznačuje nejasné a vytrácející se hranice mezi skutečností a reprezentací, jež budou odrážet rovněž netradičně nainstalované readymades. Galerie G99 výstavou pokračuje v představování nejmladších současných autorů – Running in Haze je výstupem Lesákova doktorského studia na Univerzitě J. E. Purkyně.

Jan Lesák náleží k současné generaci výtvarných umělců reflektujících internetovou zkušenost. „V současné době, v éře faktické nadvlády vizuálních podnětů, vjemů a klamů, se věnuje především ohledávání, překračování a relativizaci hranic fotografického média. Pečlivě, s citem pro detail prozkoumává autonomní rámec umění vznikajícího po zkušenosti s internetovou sítí.“ (Zdena Kolečková, proděkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

„Přejímá prvky a strategie užívané v mimouměleckém, často korporátním prostředí, a to zejména ty, které souvisejí s distribucí vizuální informace směrem od jejího zadavatele a zprostředkovatelů k cílové skupině uživatelů,“ komentuje Kolečková. Instalační systém, primárně určený k prezentaci produktů na veletrzích či konferencích, se stal pro Lesáka inspirací k vytvoření architektonického rámce celé výstavy.

Z  vektorového pole digitálních šedí: prostor pro návštěvníkovu imaginaci

„Netradičně nainstalované, jakoby ledabyle přehozené readymades vytvářejí pozadí, anebo také východisko pro další možné asociace. Návštěvníka galerie totiž v konfrontaci s minimalistickými objekty náhle opouští jistota, kudy prochází demarkační linie mezi ‚skutečností‘ a prostředím ‚za zrcadlem‘, čímž se však zároveň otevírá prostor jeho vlastní imaginaci. Nedílnou součástí těchto významových koláží se tak stává právě divákova interakce.“

(Zdena Kolečková)

Jan Lesák (*1984) žije a pracuje v Praze. Svou tvorbu představil na samostatných výstavách v pražských galeriích: Fotograf (2011), Berlínskej model (2013) nebo Altán Klamovka (2013). Participoval např. na přehlídce IV. Bienále mladého umění v Moskvě (2014) nebo na výstavě Between Document and Monument v Drdova Gallery v Praze (2015). Výstava Running in Haze v Galerii G99 je oficiálním výstupem jeho doktorského studia v oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *