Artalk.cz

TS: Symfónia pre 5 zmyslov

Symfónia pre 5 zmyslov / Vystavujúci autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Reken (SK) / Kurátorka: Martina Martincová / Grafický vizuál: Palo Snoha / Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková / Zvukový nosič: Jozef Klimko, DiS.art / Akustický objekt: Kalimba musical instrument / Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici / Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica / Vernisáž výstavy: 8. september 2016 o 17.00 hod. / Termín výstavy: 9. september 2016 – 30. október 2016
unnamed

Srdečne vás pozývame na vernisáž edukačno-prezentačnej výstavy Symfónia pre 5 zmyslov, ktorá sa začne vo štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome. Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať, a spoznávať tiež výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou, predstavivosťou sme schopní zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať  štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov.

Edukačno-prezentačná výstava Stredoslovenskej galérie pod názvom Symfónia pre 5 zmyslov ponúka práve jeden z  postupov, návodov ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať,  dekódovať ich a  spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie.

Výstava zároveň v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény predstavuje maliarske diela Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ), Patrície Koyšovej (SK) a Jakuba Rekena (SK), mladej generácie umelcov, absolventov IV. ateliéru maľby (prof. I. Csudai, akad. mal.) na VŠVU v Bratislave.  Pre ich tvorbu je charakteristická abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do abstrakcie. Prezentované maľby sú akýmsi oporným, nosným pilierom, východiskovým článkom samotnej koncepcie výstavy. I keď umelci pracujú s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy, techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Súčasťou výstavy je tiež maliarska inštalácia s názvom Hide and seek autora M. Czinegeho, skúmajúca vzťah svetla, maľby a priestoru.
Funkciu kontaktného, spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené, priamo v expozícií umiestnené, interaktívne zmyslové pomôcky. Za pomoci nich má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale tiež cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku výstavou Symfónia pre 5 zmyslov oživuje tradíciu tzv. edukačných výstav. Ide o špecifický galerijný formát, ktorý sa ako prvý na Slovensku koncom 90-tych rokov 20. storočia začal realizovať práve v tejto inštitúcii. V neposlednom rade výstava svojou orientáciou na maliarske médium môže byť impulzom k  diskusii na tému vývoja, postavenia i smerovania súčasnej slovenskej maľby a  jej „spolunažívania“ s médiami digitálnymi.

Počas trvania výstavy plánujeme realizovať rôzne sprievodné akcie ako diskusné prednášky, workshopy a pod. V súvislosti s ňou tiež zahajujeme pilotný projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva pod názvom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou, ktorý sa zameriava na vnímanie a poznávanie výtvarných diel  cez naše zmysly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *