Artalk.cz

Top10 léta 2016

Konec Karlin studios?; přesuny Slovanské epopeje; porota Ceny kritiky za mladou malbu; změny v PLATO; nominace na Architekta roku 2016; 1st Antarctic Biennale Open Call; zemřel Jan Sedlák; nové památky; Cena Michala Ranného pro Mariana Pallu; prodej pražské Invalidovny.

 1/ Konec Karlin studios?

3d83d389be4b17bf4fb168b6fafa2197Ateliéry a výstavní prostory v Karlíně sídlící v budově odsouzené k demolici se budou do konce září stěhovat. Tuto informaci přinesl Artalk již několikrát, vždy se však počítalo s tím, že se Karlin studios někam přestěhují, naposledy měly přislíben prostor od Magistrátu hl. města Prahy v Holešovické tržnici. Rada města se však na poslední chvíli rozhodla uvolnit prostor raději pro společnost OSE Czech Republic a festivalu Signal. Proti těmto plánům vznikla petice nebo otevřený dopis napsaný Spolkem Skutek.

2/ Slovanská epopej

Pražští radní v červnu odsouhlasili záměr zapůjčit Slovanskou epopej na sérii výstav v Číně, Koreji a Japonsku, která by se měla uskutečnit v příštích třech letech. Proti tomu se v létě ohradilo několik restaurátorů, kteří se obávají, že rozměrná plátna by se mohla během náročných transportů trvale poškodit. Praha také začala řešit, kam Epopej do budoucna umístit. Možné varianty připravuje pražský Institut plánování a rozvoje. O navrácení Muchových obrazů bude zároveň usilovat město Moravský Krumlov, které začátkem léta získalo do svého majetku zámek, v němž bývala Epopej po dlouhá léta vystavena.

3/ Porotci Ceny kritiky za mladou malbu končí

Petr Dub, Lenka Lindaurová, Petr Malina a Radek Wohlmut se rozhodli ukončit svou činnost v porotě Ceny kritiky za mladou malbu, do které byli nominováni pro roky 2016/2017. Důvodů k tomuto kroku uvedli hned několik, včetně neprofesionálního přístupu organizátorů nebo kolísavé kvality výstav v Galerii kritiků hostící prezentaci nominovaných i vítězů. Pořadatelé ceny (Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a další subjekty) se k výtkám bývalých členů poroty vyjádřili a jejich důvody zpochybnili.

4/ Změny v PLATO

Ostravská galerie PLATO, která doposud fungovala díky víceletému grantu, se k 1. červenci stala příspěvkovou organizací města Ostravy, což z právního hlediska výrazně usnadňuje fungování instituce. Galerie se také začala připravovat na přesun z Dolní oblasti Vítkovice do centra města. Nové působiště jí po nezbytných úpravách poskytne bývalý hobbymarket Bauhaus, v delším časovém horizontu se pak přestěhuje do přilehlé budovy městských jatek, kterou čeká náročná rekonstrukce a památková obnova.

5/ Nominace na Architekta roku 2016

01-abf-architekt-roku-2016Cena Architekt roku pro letošek zná své nominované. Marcela Steinbachová zaujala především osvětou – pořádá přednášky a workshopy nebo Den architektury. Za pedagogickou činnost získal nominaci Michal Kuzemenský, zahradní architekturou oslovil Zdeněk Sendler. Dlouhodobou kvalitu představují práce Ivana Kroupy a duo Yvette Vašourková a Igor Kovašević se zaměřuje na propagaci architektury a pořádání soutěží – naposledy na Jižní centrum v Brně. Vítěz ceny pořádané společností ABF bude vyhlášen 21. září na slavnostním ceremoniálu.

6/ 1st Antarctic Biennale Open Call

6_antarcticRuský umělec Alexander Ponomarev se od roku 2011 zabývá projektem „antarktického bienále“, jenž byl na benátském bienále v roce 2014 prezentován v pavilonu Antarktidy. Nyní se projekt dostal do další fáze, kdy byla zveřejněna otevřená výzva pro mladé umělce, kteří se budou moci v březnu 2017 zúčastnit prvního antarktického bienále v rámci expedice. Jednotícím prvkem projektu je mezikulturní dialog o budoucnosti „sdíleného prostoru“.

7/ Zemřel Jan Sedlák

1392051980Na konci července zemřel po těžké nemoci historik umění profesor Jan Sedlák, absolvent brněnských dějin umění a někdejší děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Jeho celoživotní dílo bylo námětově pestré, věnoval se jak středověké a barokní architektuře, tak secesi a brněnské moderně, o které napsal řadu podnětných publikací a studií. Do poslední chvíle pracoval na FaVU VUT nebo v oborové komisi doktorského programu Semináře dějin umění FF MU.

8/ Nové památky8_corbusier

Seznam světového dědictví UNESCO se rozrostl o dvanáct památek v kategorii kulturní dědictví. Nově jsou zapsány vybrané stavby Le Corbusiera nacházející se v sedmi různých zemích nebo komplex zahradního města Pampulha v Brazílii navržený Oscarem Niemeyerem. Mezi kulturní památky České republiky přibyly dva významné brněnské objekty – pozdně barokní budova bývalé krajské káznice na Cejlu, která je takřka intaktně dochovaná ve stavu z roku 1956, a rozlehlý industriální areál bývalých jatek na ulici Porážka.

9/ Cena Michala Ranného pro Mariana Pallu

080820184618 (1)Moravská galerie spolu se Spolkem přátel MG letos uděluje Cenu Michala Ranného pro umělce výrazně ovlivňující mladou generaci Marianu Pallovi, docentovi brněnské FaVU. Palla je známý především jako konceptuální umělec, tvoří však v celé řadě médií včetně slam poetry. Cena bude předána 10. listopadu a laureátovi bude uspořádána výstava v MG doprovázená odborným katalogem.

10/ Invalidovna

10_invalidovnaÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl k prodeji významnou stavbu karlínské Invalidovny. Proti prodeji vystoupilo několik odborníků kvůli obavám, že by případný soukromý investor barokní budovu komerční přestavbou zničil. Do aukce se však nikdo nepřihlásil. Budovu nyní plánuje převzít a zpřístupnit Národní památkový ústav, který v hlavním městě zatím neprovozuje žádný objekt přístupný veřejnosti.