Artalk.cz

denní tisk 1. – 6. 8. 2016

V úterních Lidových novinách zve Kateřina Pietrasová do Paříže na výstavy moderního umění. V Musée d’Art Moderne jsou k vidění výstavy nepříliš známé malířky Pauly Modersohn-Beckerové a Alberta Marqueta. Centre Pompidou nabízí beatníky. Na konci článku se autorka zamýšlí: „Při návštěvě dvou posledně zmiňovaných výstav jsem si říkala, kolik energie, času a financí bylo na jejich uspořádání asi zapotřebí a jaká je to škoda, že proběhnou jen na jednom místě a nejsou putovní.“

V Galerii hradu a zámku Jindřichův Hradec představují tvorbu v květnu zesnulého scénografa, malíře a pedagoga Jaroslava Maliny. Vystavena je asi dvacítka obrazů tvořící průřez jeho tvorbou: „I na poměrně malé ploše dvou desítek obrazů nalezneme prakticky vše, co je pro Malinovu tvorbu typické. (…) Zastavení s Malinovými obrazy v světle klenutém zámeckém sálku je skoro tak intimně krásným zážitkem,“ píše Radmila Hrdinová v úterním Právu.

Lenka Lindaurová napsala do A2 text o právě probíhající Manifestě v Curychu. Věnuje se tématu přehlídky, kterým je moc peněz a obsáhle česká stopě na letošním bienále. Vyjma dvou umělců v hlavní části (Matyáš Chochola a Jiří Thýn) jsou v historické části zastoupeni i Roman Štětina a Jiří Skála. V A2 pokračují rozhovorem s hlavním kurátorem přehlídky Christianem Jankowským, kterého vyzpovídal Jen Kratochvil: „Pracoval jsem se strategiemi a modely, které jsou mi blízké. Rád pracuji s ohledem na dané místo, které chápu jako ateliér – a ateliérem se tentokrát stal celý Curych.“

Čtvrteční Lidové noviny nabídly dva texty: Lenka Pantazopoulou Drahoňovská představuje retrospektivu Zdeňka Kirchnera (1934 – 1987), který působil od roku 1969 v Paříži. Jeho ne příliš známé grafické i malířské dílo je vystavenu v Museu Kampa. Druhý článek (z pera Miroslava Zelinského) se věnuje sochařskému sympoziu v maďarském Ceredu: „Zdůrazňovat smysl podobných setkání je pravděpodobně zbytečné, výsledky jsou dostatečně výmluvné. Přidávají ne sice zásadně hlučný, ale přesto intenzivní hlas do drobícího se mnohohlasí aktuálně zkoušené Evropy, přesněji zkoušené vize jednotné Evropy jako prostoru pro život a tvorbu, spolupráci a toleranci.“

V pátečních Lidovkách vyšel rozhovor s architektem Josefem Pleskotem, který byl předsedou poroty soutěže na rekonstrukci a dostavbu rodného domu Jana Palacha, vyhrál pražský ateliér MCA. Hovořilo se prakticky pouze o návrzích, o vítězném projektu a úvahám o náplni plánovaného muzea.

V magazínu ego! Hospodářských novin se Naďa Klevisová zaobírá výstavou Neklidná figura, Exprese v českém sochařství 1880–1914 probíhající v Městské knihovně v Praze pod taktovkou GHMP. Dvě třetiny článku věnovala Myslbekovi a jeho návrhům na pomník sv. Václava. Zbytek pak samotné výstavě: „Už hodně dlouho nebyla v Česku tak významná sochařská výstava. Mladý architekt výstavy, sochař Dominik Lang, nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého, jí navíc dal netradiční podobu.“

Sobotní Lidové noviny otiskly článek Judity Matyášové o retrospektivě slovenského reportážního fotografa Karola Kállaye, kterou hostí Galerie města Bratislavy: „Výstava (…) představuje rozmanitost Kállayovy tvorby v pěti tematickych kapitolách. Několik desítek fotografií však návštěvník vidí jen s obtížemi: v galerii totiž nejsou vystaveny originály, ale tisky na papíře pod lesklým sklem. Pokud venku svítí slunce a světlo proniká do místnosti okny, pak je téměř nemožné si fotografie prohlížet.“

Druhý text v sobotních Lidovkách připravil Filip Šenk. Jedná se o rozhovor s Seanem Scullym, který právě vystavuje v budějovickém Domě umění. Obsáhlé interview se věnuje nejen výstavě, ale i Scullyho tvorbě a životu obecně.