Artalk.cz

denní tisk 25. 7. – 30. 7.

Jan H. Vitvar v Respektu z 25. 7. píše o výstavě a monografii Krása bude křečovitá. Prozatím nejobsáhlejší výstavu československého surrealismu hostí Alšova jihočeská galerie. „Surrealismus má i po dekádách schopnost dráždit jeho nervová zakončení a vystavuje ho rozrušující podívané, která není pro každého. Na druhou stranu za ony dvě dekády od poslední velké výstavy se vnímání publika dost proměnilo. Z avantgardy se stal vyhledávaný mainstream, což nejviditelněji potvrzují rekordy na českých aukcích.“

Lidové noviny (26. 7.) otiskly text Filipa Šenka o výstavě Seana Scullyho v Domě umění v Českých Budějovicích. „Centrem výstavy jsou dvě rozměrná plátna Doric Hero (2013) a Doric Night (2011). Centrem jsou zde proto, že nejlépe odráží spojení intimity a monumentality obrazů Seana Scullyho. Sám umělec je v dobrém slova smyslu monumentem současné malby, v jeho malbě se přiznaně zrcadlí největší malíři minulosti a současně vytvořil silný osobní styl…“ „Suverénní ovládnutí a pochopení malby“ je podle autora textu klíčem k úspěchu Scullyho jak u odborníků, tak i nejširší veřejnosti.

V Literárních novinách (28. 7.) vyšel rozhovor s Lenkou Střelákovou a Viktorem Takáčem, kteří připravili výstavu Jiné vize CZ (2007– 2015), která probíhá Galerii AMU. Výstava je průřezem všech ročníků soutěžní přehlídky olomouckého festivalu PAF. O koncepci výstavy kurátorka říká: „Vycházeli jsme z toho, že výstavou nechceme pouze představit či připomenout jednotlivá díla či ročníky Jiných vizí, ale také témata, která jsou s otázkami pohyblivého obrazu bezprostředně svázána a kterým se PAF již několik let systematicky věnuje. Jedná se o problematiku vlastního sběru a archivace prací, jejich následného zprostředkování, prezentace a distribuce a v neposlední řadě také jejich teoretického zastřešení a reflexe. Těmto třem rovinám pak odpovídá rozložení výstavy v rámci galerijního prostoru.“

Ildar Youssoupov napsal pro Hospodářské noviny (29. 7.) článek o pařížské výstavě Josefa Sudka. Výstava podle něj dokládá, že je Sudkova tvorba „právem považována za jeden z mezníků moderní fotografie.“

V Mf Dnes (29. 7.) vyšel komentář Vojtěcha Varyše k chystanému prodeji pražské Invalidovny. „…Jistě nelze zachránit vše, život jde dál a veteráni se do Invalidovny už stejně nevrátí. Avšak to, že stát ani Praha nemají žádnou koncepci kultury ani představu o rozvoji jednotlivých lokalit, se bohužel právě v takových případech ukazuje v bolestné nahotě. A odnášejí to historické domy.“

Petr Zídek se v Lidových novinách (30. 7.) zaměřil na výstavu Císař Karel IV. 1316–2016, kterou uspořádala NG. „Jiří Fajt úplně opustil klasický český narativ, jehož autorem je František Palacký a v němž je Karel IV. jakýmsi zosobněním ideálního panovníka a vtělením českého národního ducha. Na výstavě úplně absentuje oblíbená figura tohoto narativu – srovnání Karla s jeho otcem Janem a synem Václavem v neprospěch předchůdce i následníka. Také se zde nijak neřeší otázka, která trochu nešťastně opanovala veřejnou debatu během letošních oslav, zda se Karel považoval více za Čecha, či Němce.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *