Artalk.cz

denní tisk 18.7. – 23. 7.

Časopis Týden (18. 7.) okomentoval aktuálně probíhající výstavy, které k sobe mají tematicky velmi blízko. A výstavou 7+1 v Museu Kampa se co do vystavených autorů překrývá výstava Concerto Glassico, kterou pořádá spolek České umění skla. V Tančícím domě a Národním muzeu probíhají výstavy s tematikou retro a pražský DOX připravil téměř shodně s jihočeskou AJG výstavu věnovanou sportu. „Skoro to vypadá, jako by kurátorům v parném počasí docházela inspirace“, píče Klára Čikarová.

Tomáš Pospiszyl v Hospodářských novinách (19. 7.) upozornil na výstavu, kterou hostí drážďanský dům umění Lipsiusbau. „Na fragmentech ze sbírek drážďanských uměleckých a etnografických muzeí kurátor výstavy nazvané Měření podlidí Wolfgang Scheppe demonstruje, jak se v minulosti na základě vizuálních odlišností utvářelo pojetí domácího a cizorodého, civilizovaného a primitivního.“

Helena Doudová v A2 (20. 7.) vyslovila rozčarování nad Bienále architektury v Benátkách. Autorka doufala, že chilský architekt Alejandro Aravena přinese do tradiční přehlídky nový pohled, to se však nestalo (například naprosto převládají architekti západního světa a jen minimálně jsou zastoupeny ženy). „Nebývá obvyklé, aby se v roli kurátorů uměleckého bienále objevili výhradně umělci. Snad v tomto pohledu i bienále architektury, mladší sourozenec benátského bienále umění, vyroste ze svých dětských neduhů a přesune se ke standardnímu rozdělení rolí ve výstavním provozu…“ Karina Kottová pro A2 v souvislosti s dílem izraelského umělce Roee Rosena a s výstavou Pavla Pepperštejna v galerii PLATO napsala fiktivní rozhovor mezi umělci a kurátory složený z útržků výpovědí zaznamenaných v jiných souvislostech.

Jiří Machalický v Lidových novinách (22. 7.) ve svém letním seriálu o soukromých galeriích představil galerii Behémót, kterou v roce 1991 založil podnikatel Karel Babíček. „Galerie Behémót jednoznačně tvoří jeden ze základních kamenů české výtvarné scény období po skončení totalitního režimu, kdy už bylo konečně možné po mnoha letech svobodně představovat to nejkvalitnější z našeho umění bez ohledu na přízeň či nepřízeň politiků.“ Filip Šenk v LN zrecenzoval slovník moderního designu, který napsal ředitel londýnského Muzea designu Deyan Sudjic. „Výsledná kniha splňuje abecední uspořádání kapitol, jak říká podtitul Moderní svět od A–Z, ovšem více než slovníkem je mixem poznatků, zkušeností a osobní historie autora. Naštěstí.“ Lucie Drahoňovská se v LN věnovala výstavě Sportu zdar! v pražském DOXu, kterou připravil kurátor Petr Volf.

Josef Chuchma v LN z 23. 7. zhodnotil v pořadí třetí knihu o Karlu Cudlínovi z nakladatelství Torst. Ani na potřetí však podle Chuchmy publikace dostatečně neprodává potenciál fotografa a celkově je velkým zklamáním. Knize je vytýkána jak zmatečná koncepce výběru a řazení snímků, tak i grafické provedení.