Artalk.cz

RE: Ukončení činnosti v porotě Ceny kritiky za mladou malbu

V následujícím Vyjádření pořadatelů Ceny kritiky za mladou malbu k ukončení činnosti poroty roku 2016 reaguje Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA na Oznámení o ukončení činnosti v porotě Ceny kritiky za mladou malbu Petra Duba, Lenky Lindaurové, Petra Maliny a Radka Wohlmutha, dosavadních porotců soutěže pro léta 2016-2017.

2016_216194758
Palác Adria na rohu Jungmannova náměstí a Národní třídy v Praze, kde sídlí Galerie kritiků

Vyjádření pořadatelů Ceny kritiky za mladou malbu k ukončení činnosti poroty roku 2016

Vážení členové poroty,

s velkým překvapením konstatujeme, že oznámení o ukončení činnosti poroty v Ceně kritiky za mladou malbu 2016 jste adresovali bez vědomí a souhlasu pořadatelů souběžně médiím, aniž byste nám dali čas a možnost reagovat. Vzhledem k tomu, že vaše činnost v porotě byla honorovaná a měla se týkat hodnocení děl účastníků, nikoli kritizování podmínek soutěže, jež jste předem znali, dovolujeme si vás upozornit, že k našemu veřejnému pranýřování nemáte oprávnění a poškozujete dobré jméno soutěže, jež zanedlouho oslaví deset let svého trvání.

Jsme otevřeni všem inovačním připomínkám odborné veřejnosti, včetně těch vašich, kde řadu z nich jsme na váš podnět již zapracovali, nicméně nelze vám vyhovět v zásadních požadavcích:

1/ Soutěž Ceny kritiky za mladou malbu nemůže mít statutární samostatnost, neboť to neumožňují ani stanovy ani ekonomika zakladatelů a provozovatelů neziskového Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / České sekce AICA. Soutěž je od svého začátku v roce 2008 ukotvena statutem uvedených institucí a je pilotním projektem výstavního programu Galerie kritiků, kde má svou pevnou organizační základnu. Nemůže být považována za věc veřejnou, jako bývají nahlíženy jiné, statutárně samostatné soutěže. Podmínky soutěže Ceny kritiky za mladou malbu jsou jasně a transparentně stanoveny pro uchazeče jak v přímé výzvě k účasti na www.galeriekritiku.cz, tak i na Facebooku.

2/ Děkujeme za připomínky k ekonomice soutěže, provozním nákladům, komunikaci s účastníky i propagaci soutěže, jež jsou sice podnětné, ne však hned řešitelné, a především zůstávají interní záležitostí pořadatelů. Povinné zprávy i aktuality jsou průběžně publikovány na webových stránkách i na Facebooku, vyúčtování dotací za celoroční přípravu soutěže se provádí vždy dvakrát do roka. Způsob ocenění laureátů musí být v budoucnu jistě atraktivnější, avšak kontribuce jednoho díla laureáta, spojená s tržní a mediální nabídkou dalších děl finalistů, jsou zatím standardní formou všech světových soutěží i běžnou praxí domácích galerií k autorským výstavám. S výstavním programem Galerie kritiků jsou dnes spokojeni jak naši návštěvníci, tak četní uchazeči o výstavy i z mladé generace, nehodláme tudíž podlehnout žádné demagogii. Pro všechny dosavadní finalisty a laureáty soutěže jsme vyvinuli dostatek výstavních a mediálních příležitostí doma i v zahraničí, díky ocenění v soutěži vyrostli ve vysoce renomované umělce. Žádná stížnost za uplynulých devět let ze strany poroty na spolupráci s pořadateli nebyla. Avšak o spolupráci se Spolkem Skutek, činným pod předsednictvím člena poroty Petra Duba v rámci reorganizace české výtvarné scény, jsme neuvažovali ani bezplatně, neboť si chceme zachovat vlastní právní subjektivitu. Naštěstí žijeme v prostředí názorové diverzity a liberální demokracie.

Závěrem vám opakovaně děkujeme za vaši iniciativu, ačkoli v mnohém se s vaším úsudkem neshodujeme, zvláště v označení „ambasadorů současného umění, významně podporovaného z veřejných prostředků“. Nepovažujeme za potřebné provádět navrhovanou veřejnou diskuzi. Doufáme jen, že nedojde k vašemu dalšímu negativnímu ovlivňování příprav nastávající soutěže, abychom nebyli nuceni uchýlit se k právní ochraně. U příležitosti 10. jubilejního ročníku soutěže si spíše žádáme významnější hmotnou a duchovní podporu spolupracovníků s plánem publikovat jubilejní sborník dosavadních ročníků a uspořádat výstavu laureátů i v zahraničí. Těšíme se na spolupráci s mladými kolegy v nové porotě, s vírou v jejich větší vstřícnost, pochopení a toleranci.

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA / Galerie kritiků, Adria

Komentáře

 1. Vážená paní doktorko,

  je mi upřímně líto, že Vaše reakce naplňuje více příznaky pozvolné profesní sebevraždy celého podniku, než-li schopnost chápat své okolí jako partnery možných pozitivních změn.

  Pouze pro pořádek a připomenutí:

  A) Své výhrady k fungování Ceny jsem proklamoval již v odpovědi na vaše oslovení ke vstupu do poroty. Na vyžádání mohu doložit příslušnou citací z korespondence či kompletní dokumentaci naší korespondence řešící diskutované otázky.

  B) Otevřenému odstoupení poroty předcházelo několik jasně proklamovaných jednání na osobní úrovni, na které jste dokonce podle mých informací sama paralelně reagovala hledáním nové poroty.

  C) Naše e-mailové vyrozumění ze dne 11. 7. 2016 zůstává doposud bez vaší odpovědi. Vámi zmiňovaný článek byl na Artalku publikován až o den později. Vaše reakce později tamtéž. Text oznámení vychází z formulací, které měla obsahovat již tiskové zpráva vyhlášení výsledků 9. ročníku. Jejich stažení vzniklo na základě společné dohody právě z toho důvodu, aby na vaší straně organizátoru zůstala zachován prostor pro interní reakci.

  D) Spolek Skutek nebyl nikdy v rámci jednání poroty spojován s možným vstupem do organizace Ceny. Jeho fungování bylo zmíněno pouze v kontextu příkladu schopnosti sebeorganizace zdola. Diskutovaná produkční výpomoc, kterou jste odmítla bez setkání s konkrétními osobami (a to i přes fakt, že jsme se na jejím hledání domluvili), reprezentovaly dvě kurátorky, z nichž jedna například doposud členkou Skutku stále není.

  E) Laskavě Vás tímto žádám o uvedení bankovního účtu, na který lze zaslat celkový honorář ve výši 1 000,- Kč, spojený s desítkami osobních a korespondenčních jednání po dobu působení v porotě. Rád jím pro začátek například podpořím část honoráře za profesionální fotoreport nadcházejícího ročníku Ceny. Tentokráte by se tak nemusely fotografie zaměnit za PR z dílny Martina Fryče.

  Podobně jako v duchu závěru našeho vyrozumění opakuji, že (ex)porota je i nadále k dispozici k veřejnému jednání o stavu Ceny. K podobnému kroku by ovšem na Vaší straně musela existovat skutečná vůle.

  S pozdravem,
  Petr Dub

 2. K nahlédnutí připojuji odkaz na aktuální debatu některých finalistů Ceny (mimo jiných například Šárka Basjuková, Marek Číhal, Jakub Hošek, Josef Mladějovský, Eva Škrovinová, Jan Vytiska, ad.) diskutujících v návaznosti na publikaci našeho oznámení na FCB profilu laureáta Ceny – Vladimíra Houdka.

  Ten debatu sám uvádí slovy: „Chtěl bych poděkovat – Petr Dub, Lenka Lindaurová, Petr Malina a Radek Wohlmuth – za to, že upozornili a pojmenovali palčivé problémy spojené s cenou Kritiky za mladou malbu! Pokud tato cena má nadále fungovat a (nejen) pomáhat mladým začínajícím umělcům, měla by přehodnotit své dosavadní fungování a nastolit zmíněné změny, které jsou obsaženy v tomto prohlášení: http://artalk.cz/2016/07/12/oznameni-o-ukonceni-cinnosti-v-porote-ceny-kritiky-za-mladou-malbu/.“

  Více o tom, jak Cenu vnímají někteří mladí lidé, kteří jí sami prošli – zde:
  https://www.facebook.com/vladimir.houdek/posts/10208574057620799?notif_t=like_tagged&notif_id=1468394333677932

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *