Artalk.cz

Otevřený dopis na podporu zachování provozu Karlin Studios

Poté, co Magistrát hlavního města Prahy v červnu letošního roku schválil zápůjčku haly č. 40 v Holešovické tržnici galerii a ateliérům Karlin Studios, které se již na podzim musí vystěhovat ze stávajících prostor v Karlíně, náhle své rozhodnutí změnil. Karlin Studios tak hrozí, že ve své činnosti nebudou moci pokračovat. Publikujeme otevřený dopis Spolku Skutek adresovaný primátorce Prahy Adrianě Krnáčové, rádi bychom však také upozornili na petici Zachraňme Karlin Studios, kterou je stále možné podepsat a jež bude v pondělí 18. 7. 2016 odevzdána na Magistrát hlavního města Prahy, ještě před začátkem jednání městské rady.

Kauze se věnovaly mimo jiné také A2larm, Hospodářské noviny či Lidovky.cz.

3d83d389be4b17bf4fb168b6fafa2197

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hl. m. Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Věc: Otevřený dopis na podporu zachování provozu Karlin Studios

Vážená paní primátorko, vážení radní,

obracíme se na Vás jménem Spolku Skutek, sdružujícího osoby působící na domácí výtvarné scéně (umělce, kurátory, kritiky, ad.), ve věci budoucí existence Karlin Studios.

Jsme zásadně znepokojeni informací, že magistrát přerušil komunikaci v souvislosti s předjednaným stěhováním galerie Karlin Studios do prostor Holešovické tržnice, konkrétně Haly č. 40, a zároveň zahájil řízení o pronájmu diskutované lokace společnosti
OSE Czech Republic a festivalu Signal. (Pronájem byl schválen majetkovou komisí dne 21. června 2016.) Toto rozhodnutí považujeme nejen za nešťastné, ale přímo ohrožující další existenci projektu Karlin Studios.

Karlin Studios, spolu s organizačně propojenou Galerií Futura, reprezentují jednu z nejvýznamnějších nekomerčních platforem současného umění v ČR. V návaznosti na kvalitní dramaturgii a program patří oba subjekty k vysoce oceňovaným na tuzemské i mezinárodní úrovni, přičemž ateliérové zázemí Karlin Studios pro současné umělce patří v domácích podmínkách k bezprecedentně jedinečným projektům. I z těchto důvodů oba subjekty město Praha prostřednictvím svého dotačního programu dlouhodobě podporuje a oba projekty jsou odbornými komisemi hodnoceny každoročně v první desítce nejlepších. Doposud tak město představovalo klíčového partnera pro rozvoj současného umění a jeho zprostředkování široké veřejnosti. Aktuálním rozhodnutím se karta obrací. Urychlené rozhodnutí o změně působí tak, že se město vůči lokální umělecké scéně chová netransparentně a jeho přístup v této věci budí zdání svévole. Nereflektuje také dlouhodobou roli Karlin Studios v rozvoji lokální scény a kontakty této organizace s mezinárodním světem umění.

Proto Vás žádáme, jako nejvyšší představitelku hlavního města Prahy, o zveřejnění oficiálního zdůvodnění, proč se majetková komise rozhodla poskytnout prostor společnosti OSE Czech Republic a festivalu Signal, za jakých podmínek a k čemu bude prostor tržnice využíván. Současně na Vás důrazně apelujeme, abyste znovu zvážili poskytnutí prostor v pražských Holešovicích nebo v jiné adekvátní lokaci Karlin Studios, tak aby nedošlo k nevratnému přerušení kontinuity v činnosti této organizace. Podpoříte tak další fungování klíčového centra současného umění definovaného nejen novodobou tradicí, ale i příslibem zachování provozu kvalitního uměleckého centra.

Za Spolek Skutek a s přátelským pozdravem
Petr Dub
předseda

V Praze dne 11. 7. 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *