Artalk.cz

14. 7. 2016 / Finisáž projektu Malý/veľký svet

Finisáž projektu Malý/veľký svet / Small/Big World / tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava / Účasníci diskusie: Judit Angel, Lucia Gavulová, Gabriela Kisová, Jaroslav Kyša, Lýdia Pribišová, Zuzana Révészová a autori projektu / 14.07.2016 / záverečná diskusia: 17:00 – 19:30 / párty: 19:30 – 21:45

image003

S tým, ako sa projekt Malý/veľký svet už čoskoro blíži ku koncu, radi by sme sa na neho opätovne pozreli a prehodnotili jeho zámery a výsledky, podelili sa o naše skúsenosti a pokúsili sa pomenovať súvisiace otázky a ich generatívny potenciál pre nasledujúce aktivity.

Projekt Malý/veľký svet bol zameraný na skupinovú dynamiku bratislavskej umeleckej scény, pričom jeho kľúčovými prvkami bolo mapovanie a spájanie. Na základe postupného mapovania (prostredníctvom interviews, dotazníku, infografík) boli vyhodnotené pozitívne a negatívne aspekty umeleckej scény, jej výhody a limity a zároveň naznačené jej možné žiadúce zmeny. Ako môžeme využiť a pozitívne zužitkovať  výsledky tohto prieskumu? Čo by mohlo byť dosiahnuteľné v krátkodobom a v dlhodobom horizonte? Projekty umelcov sa zameriavali na vzťahy v rámci umeleckej scény, na jej interdisciplinárne prepojenia, na rôzne životné situácie, rozličné publikum a kontexty a taktiež na zdieľanie ako na formu interakcie a utužovania sociálnych väzieb. Aké je lokálne vnímanie a prístup k projektovému umeniu? Ponúkajú niektoré aspekty projektu  Malý/veľký svet možnosť ďalšieho pokračovania a rozvíjania? Môžeme hovoriť o znovuobnovení záujmu o interdisciplinaritu? A ako by sme ho mohli popísať?

Pozývame širšiu verejnosť, aby sa spolu s účastníkmi projektu a prizvanými teoretikmi/kritikmi zúčastnila kolektívnej reflexie projektu, po ktorej bude nasledovať záverečná párty.


Diskusia bude prebiehať v angličtine.

http://www.smallbigworld.net/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *