Artalk.cz

denní tisk 13. 6. 2016

Jan H. Vitvar napsal pro Respekt článek o právě probíhající výstavě Císař Karel IV. 1316-2016. Podrobně představuje celou koncepci výstavy, ve které považuje za nejzajímavější fragment náhrobku židovského hřbitova v Norimberku, jenž poukazuje na židovský pogrom z roku 1349. „K*700 je náročnou akcí, která se vzhledem k citlivosti středověkých exponátů jen tak nebude opakovat. V bádání o Karlovi IV. nepřináší nic průlomového, nicméně ještě se čeká na vydání vědeckého katalogu. Fajtův tým má prostě stále prostor pro důkladnější interpretace.“

Vladimír Skrepl připravil pro pražskou Galerii DSC výběr ze svých nových prací pod názvem Amor a Psycho. „Skreplovo dílo představuje smysl pro údiv a rozkoš, zvýrazněné strachem a posedlostí. Klade na plátno to, co existuje v každém z nás – animální lásku. Obraz je pro něj symptomem naší duše,“ píše Kateřina Mrázková v Lidových novinách.

Muzeum a galerie severního Plzeňska bude dostavovat barokní poutní areál Mariánská Týnice, ve kterém sídlí. Monumentální stavba kostela, proboštství a dvou ambitů dle projektu Jana Santiniho nebyla v 18. století zcela dokončena. Muzeum plánuje dostavět jeden z ambitů za 52 milionů korun. Kontroverzní stavba má i své odpůrce poukazující na fakt, že projekt není zcela v souladu se současným pojetím památkové péče (ačkoliv odborná rada Národního památkového ústavu dostavbu schválila). Více v plzeňském vydání MfDnes.

Mozaika na ČRo Vltava se věnuje výstavě Lubomíra Typlta probíhající v Praze v Galerii Zdeněk Sklenář. Součástí reportáže je rozhovor s umělcem i s kurátorem Karlem Srpem.