Artalk.cz

TZ: Pětice projektů, které vstoupí do veřejného prostoru Pardubic v rámci krátkodobé tvůrčí rezidence spolku OFFCITY

Pětice projektů, které vstoupí do veřejného prostoru Pardubic v rámci krátkodobé tvůrčí rezidence spolku OFFCITY / Pardubice / 3. 6. 2016

Pětice projektů, které vstoupí do veřejného prostoru Pardubic v rámci krátkodobé tvůrčí rezidence spolku OFFCITY

Součástí dlouhodobé snahy pardubického spolku Offcity je kultivace veřejného prostoru a podpora tvorby současných umělců, architektů a jiných odborníků se zájmem o městský prostor. Od počátku své existence se Offcity snaží do Pardubic průběžně zvát inspirativní osobnosti z Čech i ze zahraničí a otevírat tak širší diskurs, nové možnosti spolupráce a pardubickým obyvatelům zprostředkovávat různé přístupy v práci s veřejným prostorem města.

Na tuto kontinuální činnost spolek Offcity v letošním roce navázal svou první otevřenou výzvou adresovanou výtvarným umělcům, architektům i teoretikům se snahou otevřít ještě širší mezioborovou, meziregionální i mezinárodní spolupráci a poskytnout všem rovnou příležitost se zapojit.

Na otevřenou výzvu zareagovalo a do výběrového řízení své přihlášky a portfolia zaslalo celkem 33 osob nebo tvůrčích kolektivů z 10 evropských zemí, jedna přihláška pak k iniciátorům výzvy doputovala dokonce až z Mexika.

Členové poroty — Tereza Dvořáková (kulturní manažerka, Offcity z. s.), Marie Jiráková (kurátorka, Východočeská galerie v Pardubicích), Karolina Koupalová (architektka, Odbor hlavního architekta, Pardubice), Ondřej Teplý (architekt, Offcity z. s.), Ivana Panochová (kurátorka a manažerka galerie, Galerie města Pardubic), Štěpán Vacík (architekt, Odbor hlavního architekta, Pardubice), Šárka Zahálková (umělkyně a kulturní manažerka, Offcity z. s.), Zdeněk Závodný (hudebník a programový ředitel Divadla 29 – multižánrového kulturního centra, Pardubice) — se zodpovědně a s radostí zhostili úkolu vybrat celkem pět projektů — účastníků letošních krátkodobých (7-14 dní) tvůrčích rezidencí  „OFFCITY AiR“. Hlavními kritérii pro výběr byla kvalita a originalita záměru s důrazem na zaměření se na práci s veřejným prostorem. Vybraným rezidentům poskytne spolek Offcity mimo produkční podpory také díky dotaci statutárního města Pardubice a Ministerstva kultury ČR ubytování a honorář.

Pro kvalitu a vysokou úroveň přihlášek nebylo jednoduché učinit rozhodnutí, porota se však ve vzájemné shodě po detailním studiu všech přihlášek, projektů a autorských portfolií shodla na tomto výběru:

Filip Jakš (CZ) je všestranně zaměřený mladý umělec a teoretik. Jeho projekt, jemuž se bude v rámci své pardubické rezidence věnovat, pracuje s tématem zvukových specifik míst.

„Mnohé budky, sloupy, stožáry, podchody či plynovody mají samy o sobě rezonanční vlastnosti těžko srovnatelné s jakýmkoli tradičním nástrojem právě proto, že nejsou primárně určené pro hudební produkci. Tyto vesměs kovové stavby bývají zasazeny v industriální zóně na okraji města a jen občas na ně bubnuje déšť, rozezpívá je vítr, či v nich bzučí procházející lidé, nebo proudící plyn. Jsou to vlastně žesťové nástroje, ať bicí, strunné, nebo dechové. Díky vlivu svého okolí mumlají, a tím vydávají jisté doklady svého ukrytého potenciálu. Když se však správně ozvučí, nebo se na ně správně zahraje, vydají tyto objekty nečekané tóny a dostanou na okamžik „sólo“.“

Giacomo Zaganelli (IT) je italský umělec z Florencie věnující se tvorbě na pomezí volného umění a architektury. V průběhu rezidence se bude věnovat průzkumu prázdných míst a jejich paměti s cílem reagovat na tato místa ve formě prostorové instalace či intervence.

„Má práce vzdá hold místu, jeho historii, zaměří se na vztah mezi minulostí, současností a budoucností.“

www.giacomozaganelli.com

Iveta Čermáková a Eliška Perglerová (CZ) pracují jako samostatné umělkyně i jako tvůrčí dvojice. Jejich společným tématem je prostor a jeho užívání, pracují s kontextem místa a jeho prožívání. Nejčastějším médiem je pro ně instalace či monumentální socha. V Pardubicích budou společně pracovat na pojízdném objektu „Galerie 1 hodina“.

„Kabina se otáčí o 360° po směru hodinových ručiček, návštěvník by v ní měl strávit jednu hodinu. Oproti běžné návštěvě galerie sleduje věci, které nejsou přímo v galerii, ale mimo ni, a které ji obklopují. Galerie mu tak umožňuje maximální zážitek z panoramatického výhledu na třeba i známé okolí a zároveň hlubší uvědomění si času a prostoru.“

www.schwestern.cz

www.eliskaperglerova.cz

Ulrich Fohler a Holger Jagersberger (AT) žijí a působí v rakouském Linci. Jejich společným zájmem je kombinace plastické tvorby a fotografie. Ve svém projektu pro Pardubice chtějí kombinovat fakta, historické aspekty, své osobní dojmy a fikci.

„Zaměříme se na lokální historii i pozůstatky globalizace.“

http://ulrichfohler.wordpress.com

www.holgerjagersberger.com

Xenia Lesniewski a Julia Rublow (AT), mladé a tvůrčí vídeňanky, společně založily kolektiv STRAND. Ve své tvorbě kombinují různé formy umění, věnují se sociálním i existencionálním tématům, mezilidským vazbám a mechanismům ve společnosti. Jejich cílem v Pardubicích je provázat se s lokální hudební a uměleckou scénou.

„Rády bychom se ponořily do infrastruktury Pardubic, na město chceme reagovat ve formě sochy, instalace, koncertu či videa.“

www.clubfortuna.net

www.furor­verlag.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *