Artalk.cz

TZ: Šimon Kadlčák

Šimon Kadlčák / DEVINE DIVINE DIVE / Galerie Jamborův dům / Tišnov / 7. 5. – 11. 6. 2016

GJD_SK

Šimon Kadlčák: DEVINE DIVINE DIVE

7. 5. – 11. 6. 2016

Galerie Jamborův dům, Tišnov

http://galeriejamboruvdum.tumblr.com/

Šimon Kadlčák uvádí jako jeden ze svých inspiračních zdrojů tvorbu českobudějovické avantgardní skupiny Linie, která byla aktivní ve třicátých letech 20. století a úzce spolupracovala s pražským Devětsilem. Především můžeme zmínit obrazy Karla Valtera, jehož hlavním tématem byla krajina převedená do abstraktního jazyka s expresivní barevností a imaginativními tendencemi. Rozsah aktivit skupiny Linie se neomezoval jen na malbu, ale vedl přes fotografii, koláž, poezii, literaturu až k filmu. Tento rejstřík výrazových prostředků se přirozeně objevuje i v Kadlčákově tvorbě. Z jeho díla není patrné žádné úsilí o jednotný styl. Přesto, že na první pohled výstavě dominuje malba na plátně, jsou zde rovnocenně zastoupeny i další média. Vznikají zde vzájemné vazby mezi jednotlivými artefakty a texty. Abstraktní se objevuje v reálném, reálné se objevuje v abstraktním. Text rovná se představa, představa rovná se text. Šimon vnímá díla v souvislostech a neupřednostňuje jednu věc před druhou. Pro své myšlenky také volí vhodné prostředky k vyjádření. To co nejde tlumočit malbou, vyjádří textem. Stejně tak využívá pohotovost fotografie k zachycení důležité situace. Neváhá vymýšlet exaktní symboly připomínající mimozemskou matematiku, jen aby nás nabádal začít pochybovat o vlastních zažitých symbolech, které považujeme za jediné pravdivé. Ostatně relativizování všeho druhu je důležitým činitelem Kadlčákovi tvorby. Není kresba vytržená ze skicáku autentičtější než rámovaná v uhlazené paspartě? Nejsou obrazy, které primárně nehledají estetickou krasu pravdivější? Pro Šimona je formální dokonalost zdá se druhořadá. Ustupuje svobodě kombinovat zdánlivě nespojitelné a otevřenosti umožňující nalézat nové perspektivy vidění reality.

Šimon po skončení SUPŠ Sv. Anežky v Českém Krumlově, obor fotografie a média, nastoupil do ateliéru Intermédia na Fakultě Výtvarných Umění v Brně. Tento ateliér dříve vedl Václav Stratil, kterého v současné době vystřídal Pavel Sterec. V roce 2014 absolvoval stáž v ateliéru fotografie v estonském Tartu. Působí jako kurátor brněnské nezávislé galerie Umakart a spolupracuje na vytváření brněnské verze Artmapy.

http://metazdarma.tumblr.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *