Artalk.cz

SNG / KHB: Dva protipóly, ktoré by si nemali byť konkurenciou

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať krátku správu z diskusie Kunsthalle do SNG (?), ktorá sa konala v bratislavskej Kunsthalle. V súčasnosti sa objavila aj petícia Za samostatnú Kunsthalle!, ktorú môžete podporiť tu.

DSC_0956

Diskusia, ktorá sa konala 4. 5. 2016 v Kunsthalle Bratislava (viac tu), mala priniesť odpovede na otázky: Prečo by sa mala stať SNG zriaďovateľom Kunsthalle? Z akého dôvodu končí Kunsthalle svoje fungovanie pod Národným osvetovým centrom? Ale hlavne, aký dopad bude mať táto zmena pre súčasné vizuálne umenie? Tieto otázniky visia stále. Dňa 4. 5. 2016 sa malo uskutočniť rokovanie na Ministerstve kultúry SR (MK SR) k delimitácii Kunsthalle za účasti generálnej riaditeľky SNG, ktoré bolo zrušené. Vedenie KHB tvrdí, že rokovanie sa uskutočnilo bez jeho účasti. Prečo nie je vedenie riadne informované o uskutočňovaných zmenách? Na diskusii prehovorili napr.: kritička umenia Jana Geržová, výtvarník Rudolf Sikora, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Budaj, bývalá riaditeľka SNG a historička umenia Zuzana Bartošová,  bývalý minister kultúry Ladislav Snopko a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Viskupič.

Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že problémom osamostatnenia Kunsthalle nie sú peniaze, ale je to personálny až politický problém. Taktiež odmietajú tento problém riešiť ďalším dočasným riešením, a to spojením so SNG. Nespochybňujú dôležitú úlohu a odbornosť inštitúcie SNG, ale nepripúšťajú ani ich zlúčenie. Ide totiž o dva protipóly, ktoré si však nemajú byť konkurenciou. Úlohou Kunsthalle je prinášať živú kultúru, súčasné umenie a hlavne zostať nezávislou inštitúciou. Podobne ako Divadelný ústav, Filmový ústav, Slovenské centrum dizajnu, Hudobné centrum, alebo Literárne informačné centrum, ktoré sú samostatnými pracoviskami a nepatria pod Slovenské národné divadlo či Slovenskú filharmóniu. Za takmer dvojročné obdobie fungovania si Kunsthalle obhájilo dôležitú úlohu na scéne moderného vizuálneho umenia, svoju samostatnosť a odbornosť.

Opačný názor mal kurátor a teoretik Václav Macek, ktorý spochybnil odbornosť a dramaturgiu Kunsthalle. Tvrdí, že je zamerané jednostranne a nedáva priestor celému spektru vizuálneho umenia. Vyzýva generálnu riaditeľku Národného osvetového centra pani Janu Kresákovú k odvolaniu Juraja Čarného z funkcie riaditeľa Kunsthalle Bratislava a Richarda Gregora z funkcie vedúceho oddelenia výskumu, projektov a vzdelávania KHB pre nekompetentnosť, zavádzanie a aroganciu. Celý tento spor zrejme pramení z neposkytnutia priestoru v novembri 2015 výstavám v rámci mesiaca fotografie. Dôvodom nebola neúcta k festivalu zo strany vedenia KHB, ale nedodržanie stanoveného termínu zo strany pána Maceka.

Diskusie sa nezúčastnilo súčasné vedenie SNG a ani súčasný zástupca MK SR, ktorých vyjadrenia by boli kľúčové.

Komentáře

    • juraj ch

    Text sa snaží byť objektívny a pomenovať rôzne stanoviská, ale v závere sa to príliš prikláňa k článkom Richarda Gregora. Na to by som si dal pozor. Okrem toho, síce neoficiálne, ale predsa z publika prehovorila aj NOC a teda, že vedenie SCVU vedelo o plánovanej delimitácii a že o tom dokonca s ministrom komunikovalo. Osobne si myslím, že NOC sa už potrebovala zbaviť špekulatívneho vedenia KHB/SCVU/DU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *