Artalk.cz

5. 5. 2016 / Príbeh utláčania a vylučovania

Príbeh utláčania a vylučovania / účastníci: Marta Botíková, Csaba Szaló / moderátorka: Zuzana Révészová / tranzit/sk, Beskydská 12, Bratislava / 5. 5. 2016 o 17:00 h

image003
Robert Gabris, Vierka vastu merav (Vierka umriem pre teba/ Vierka I Die For You ), Viedeň / Udine / Vienna / Udine 2014, 50 cm x 70 cm, medirytina na papiery, tlač 1/7./ copper engraving on paper, print 1/7. © Robert Gabris

Dôležitým argumentom v diskusiách o schopnosti prijímať či rešpektovať niečo cudzie sa častokrát stáva rozšírená a všeobecne akceptovaná interpretácia slovenskej histórie ako dejín dlhovekého utláčania slovenského národa. Rozhovor s dvojicou akademikov v kontexte výstavy Prízraky spoločensky mŕtvych sa bude zameriavať práve na pôvod príbehu o utláčaní a vlastného pocitu „kolonizovaného“ národa. Popri tom sa bude tiež venovať perspektívam iných „konkurujúcich“ príbehov a miestam iných skupín, ktoré žili na tomto území, v prevládajúcej interpretácii slovenskej histórie. Reflexie súčasnej etnografie poukazujú napríklad na úskalia, ktoré do konštrukcie dominantného slovenského príbehu prinášajú inštitúcie ako múzeá či ďalšie miesta pamäti. Akú zodpovednosť má interpretácia dejinných udalostí a do akej miery môže byť dokonca podhubím intolerancie a stavania hradieb? Diskusia s pozvanými hosťami, s etnologičkou a kultúrnou antropologičkou Martou Botíkovou a so sociológom Csabom Szalóom, pripravená a moderovaná sociologičkou Zuzanou Révészovou, naznačí uvažovanie sociálnych a humanitných vied nad kľúčovými otázkami identity a tvorby jej hraníc.

Marta Botíková je profesorkou etnológie a kultúrnej antropológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej výskumnými záujmami sú najmä etnická problematika a etnické minority, historické a súčasné migrácie a rodinné štúdie, životný cyklus, medicínska antropológia, problematika rodu/gender v kultúre a vizuálna etnológia a antropológia.

Csaba Szaló je docentom a vedúcim katedry sociológie na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Jeho teoretickými východiskami sú interpretatívne prístupy a kultúrna sociológia. Výskumne sa v súčasnosti zaoberá politikou identity, kolektívnou pamäťou, kolektívnou traumou, transnacionalizmom a  nacionalizmom.

Zuzana Révészová vyštudovala sociológiu a právo na Masarykovej univerzite. V súčasnosti spolupracuje s tranzit/sk a ďalšími kultúrnymi a sociálnymi iniciatívami na Slovensku a v Českej republike.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *