Artalk.cz

TS: Lucia Dovičáková

Lucia Dovičáková / Všetky dôvody k šťastiu sú nablízku / kurátorka výstavy: Gabriela Kisová / Krokus Galéria / Bratislava / 29. 4. – 4. 6. 2016

image002

Lucia Dovičáková: Všetky dôvody k šťastiu sú nablízku

Krokus Galéria uvádza samostatnú výstavu slovenskej umelkyne Lucie Dovičákovej s názvom Všetky dôvody k šťastiu sú nablizku. Výstava je postavená na výbere diel zuplynulých dvoch rokov, malieb, kresieb a akvarelov. V tvorbe Lucie Dovičákovej sa za posledné desaťročie vykryštalizovali nosné motívy súvisiace predovšektým so ženskoukaždodennosťou ako práca v domácnosti, starostllivosť o seba a svoje telo, medziľudské vzťahy, párová dynamika a „boj pohlaví“. Po narodení jej dieťaťa pred tromi rokmipribudol ďalší veľmi dôležitý a neprehliadnuteľný motív matky, ktorý spracovala vo viacerých dielach a predstavila na svojich posledných dvoch samostatných výstavách v Galériimesta Bratislavy (2014) a v galérii plusmínusnula v Žiline (2015).

V najnovších dielach na výstave v Krokus Galérii sa Lucia Dovičáková okrem témy materstva vracia k autoportrétu. Umelkyniné aktuálne podobizne ako napríklad maľbaNightmare (2015) sú stvárnením jej najvnútornejších pocitov. Dovičáková maľuje, čo je jej najlbližšie a divákov to oslovuje preto, pretože sa dokážu v jej často veľmi jednoduchýchale úderných obrazových formuláciách nájsť. Pomáha tomu aj jej tendencia ku groteske, drzá a anti-akademická maľba. Názov výstavy je parafrázou vety z poviedky VirginieWoolfovej Nové šaty. „Prečo nebyť originálna? Prečo nebyť sama sebou?“, pýta sa hlavná postava textu. Dovičáková na tieto elementárne otázky neponúka odpovede, ibaautentickou obrazovosťou ukazuje, že nájsť a udržať si šťastie v ére vyčerpaného kapitalizmu a neustálej seba-optimalizácie (za asistencie médií a sociálnych sietí) je zásadná aextrémne ťažká úloha.

Lucia Dovičáková (*1981, SK) je absolventkou Fakulty umení TU Košice, v roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana, je viacnásobnou finalistkou súťaže VÚB Maľba, vroku 2011 sa stala laureátkou Nadácie Tatra Banky v kategórii Mladý tvorca, nominovaná bola za výstavu Márnosť desivá v Krokus Galérii. V posledných rokoch sa predstavila navýstavách v Kunsthalle LAB Bratislava (skupinová výstava Fem(inist) Fatale 2015), v galérii plusmínusnula Žilina (samostatná výstava Mammalia, 2015), v Galéria mestaBratislavy (samostatná výstava mamama, 2014), vo Freies Museum Berlin (skupinová výstava Zero Years, 2013), v Slovenskej národnej galérii (skupinová výstava Krv, 2012).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *