Artalk.cz

denní tisk 21. 4. 2016

Peter Kováč se v Právu podrobně věnuje Bosch Research and Conservation Project, díky kterému se v posledních letech podrobně prozkoumala všechny díla připisovaná Hieronymu Boschovi, jeho dílně nebo okruhu. Díky moderním přírodovědným metodám a důkladnému archivnímu průzkumu bylo možné revidovat ouvre slavného malíře. Několik slavných děl bylo odepsáno, jiná naopak připsána. Většina Boschových děl je právě k vidění v nizozemském s’Hertogenboschi.

Veletržní palác NG prezentuje slavné dílo The Visitors islandského umělce Ragnara Kjartanssona. Roku 2012 pozval několik přátel do starého domu poblíž New Yorku, kde společně (ale každý v jiné místnosti) hráli hodinu jednu skladbu. Výsledkem performance je devět zvukově vzájemně prostoupených projekcí. „Ačkoli lze mít k činnosti nového vedení Národní galerie oprávněné výhrady, třeba ve smyslu, že právě poslední velké výstavy ve Veletržním paláci byly převzaté a že v tomto prostoru nevznikla zásadní výstava vzešlá zevnitř instituce, slibované otevření galerie veřejnosti se díky podobným akcím ve Veletržním paláci naplnit daří,“ píše Filip Šenk v Lidových novinách.

V Oblastní galerii Liberec je k vidění retrospektiva Jaroslava Róny. „Jaroslav Róna se se světem nikterak nemazlí. Vidí ho v těch nejexpresivnějších barvách, hledí i do budoucnosti, která v jeho pojetí není vůbec růžová,“ soudí v Právu Jan Šída a výstavě dává 90 %.

Judita Matyášová připravila pro Lidovky rozhovor s Kateřinou Šedou, která stojí za netradiční koncepcí letošních cen o nejkrásnější knihy roku, které pořádá Památník národního písemnictví. Šedá vybrala porotu 60 lidí z různých oborů včetně náhodných kolemjdoucích. Každý vybral ze dvou stovek jednu knihu, která ho nejvíce zaujala, a vymyslel rovněž dárek, který autor dostane. „Soutěžení mi připadá nesmyslné. Každý máme přece úplně jiná kritéria. Když už se musí porovnávat, pak si raději vymyslím vlastní pravidla.“

Udílením cen z Nejkrásnější české knihy se věnovaly rovněž Události v kultuře na ČT Art.