Artalk.cz

denní tisk 30. 3. 2016

V A2 vyšla recenze Jakuba Stejskala na knihu Mileny Bartlové Pravda zvítězila. Hlavním přínosem knihy je „demaskování neviditelné ideologie v pozadí umění“. Podle autora recenze „takový virtuální dějepis vyzdvihuje snadno přehlédnutelnou skutečnost, že dějiny umění, ty sociál ní i jakékoli jiné, nejsou v posledku dějinami předmětů, ale dějinami interakce s nimi.“

Sára Davidová a A2 píše o výstavě Apocalypse Me v ústecké galerii Emila Filly. Oceňuje kurátorský koncept Jana Zálešáka, kdy „apokalypsa je tu nyní chápána jako neovlivnitelná z pozice zdola stejně jako shora. Je to krize, která se bezprostředně týká každého „zapokalypsovaného“ jedince. Krize kapitalismu, krize ekologické udržitelnosti…“ Na závěr však dodává, že divákům mohlo být dopřáno více prostoru pro vlastní interpretace.

Do třetice v A2 vyšel rozhovor s kritičkou a kurátorkou  Ilianou Fokianaki o umělecké scéně v Řecku, kde se v příštím roce uskuteční Documenta. Proměnu za posledních dvanáct let shrnula následovně: „Věci se časem mění a nyní jsou nepochybně jiné než v roce 2004. Po olympiádě zavládlo chvilkové nadšení a naděje, že by se věci v Řecku mohly vyvíjet k lepšímu. Pak ovšem nastalo tvrdé procitnutí v podobě postupné recese a ekonomického úpadku. To dobré, co olympijské hry přinesly, byly velké výstavy nadace DESTE, jako například Monument to Now (2005), na nichž se širší řecké veřejnosti představili umělci jako Damien Hirst a Joseph Beuys. Ale byl to až rok 2007, kdy zahájení Aténského bienále zajistilo Řecku jisté nepatrné místo na světové umělecké scéně…“

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *