Artalk.cz

denní tisk 24. 3. 2016

Naďa Klevisová v magazínu ego! Hospodářských novin představuje výstavu Apocalypse Me, kterou pro Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem připravil Jan Zálešák. Tématem výstavy jsou současné světové krize všech podob a vystavují například Pavel Sterec, Anna Slámová, Josef Bolf nebo Martin Kohout. Ve článku jsou připomenuty i další právě probíhající ústecké výstavy.

V časopise Newsweek vyšel obsáhlý rozhovor s Maximem Velčovským. Mluvilo se jak o jeho výtvarných začátcích, současné práci, plánech, brněnské výstavě i koníčcích a podobně. Ve stejném časopise vyšel ještě článek o výstavě ruské avantgardy v Albertině: „Vídeňská Albertina na výstavě roku pečlivě a zábavně ukazuje všechny cesty, jimiž šla na počátku 20. století ruská výtvarná avantgarda.“ Autorkou obou textů je Hana Slívová.

Výstava obrazů Oldřicha Tichého ve Východočeské galerii v Pardubicích si od Jana Šídy v Právu vysloužila 70 %: „Řečí, kterou si Tichý dobrovolně zvolil, je především barva. (…) Každý z barevných odstínů obsahuje v sobě další informaci, vždy něco dalšího sděluje nebo vede určitým směrem.“

V Ekonomu otiskli rozhovor s ředitelem pražského Institutu plánování a rozvoje Petrem Hlaváčkem. Přišla řeč i na možnost postavit novou budovu pro Národní galerii: „Kdyby se mohly nejlepší exponáty soustředit na jednom místě, zvedlo by to domácí i zahraniční návštěvnost galerie.“

V pražské Galerii kritiků je k vidění výstava současné slovenské malby. Více v reportáži Událostí v kultuře na ČT Art, které se věnovaly rovněž studentskému designu, který soutěží v Domě pánů z Kunštátu v Brně. Vystavena jsou soutěžní díla studentů středních uměleckých a designérských škol.