Artalk.cz

SUPERSTUDIO 2016 / FINÁLE

Petra Šebová přináší zprávu o soutěži SUPERSTUDIO zaměřené na architekturu a urbanismus, jejíž finále proběhlo před nedávnem v brněnském prostoru PRAHA.

12809596_990435034337394_408436451923229711_n
z projektu VČELA Šimona Marka, Samuela Nekoly a Adama Šustka (FUA TUL Liberec)

Tohtoročné finále súťaže SUPERSTUDIO sa po prvý krát odohralo nielen pred odborníkmi v porote, ale aj divákmi v publiku. Udalosť verejne ponúkla mladé progresívne projekty, výbornú kritiku i diskusiu k aktuálnej problematike.

Superstudio je pôvodne austrálsky formát, ktorý v ČR zastrešujú organizátori Matěj Hunal a David Neuhäusl. Ide o tímovú ideovú súťaž pre všetkých vysokoškolských študentov v ČR bez ohľadu na školu, obor, alebo stupeň štúdia. Venuje sa architektúre a urbanizmu v širšom spoločenskom vnímaní. VI. ročník stále populárnejšej akcie prebiehal už po tretíkrát paralelne vo všetkých mestách s výučbou architektúry. Praha, Brno, Liberec a Ostrava spolu zaregistrovali v prvom kole 62 tímov. Vyhlásenie jednotného zadania zahájilo intenzívnych 24 hodín určených na spracovanie. Po ich uplynutí mal každý tím 200 sekúnd na prezentáciu návrhu pred odbornou porotou v danom meste. 10 najúspešnejších tímov z celej republiky získalo vstupenku do finále. To sa verejne uskutočnilo 5.3.2016 v kultúrnom priestore PRAHA v Brne v dramturgickej koprodukcii s členmi 4AM/Fóra pro architekturu a média.

12801272_990911664289731_1958830693583977698_n

Tento rok zadanie veľmi príznačne spracoval Maarten Gielen, držiteľ Global Award for Sustainable Architecture 2015 a zakladateľ bruselského kolektívu Rotor, ktorý sa zaoberá kolobehom materiálov, zdrojmi a odpadmi a cez túto problematiku formuluje kritický postoj.

„Nalezněte a určete stavbu nebo její část, která je určena k odstranění anebo to lze v krátkodobém horizontu reálně předpokládat. Navrhněte nové využití pro jakékoli její příslušenství, stavební výrobky, materiály či konstrukce, které z ní lze získat. Uvažujte ideálně celý proces od způsobu jejich extrakce po uvedení do provozu v budoucí funkci. Je možná jakákoli změna využití či kontextu daných prvků v rámci ČR, přičemž celkové náklady operace by neměly přesáhnout její přínosy.“

12795329_990912554289642_4859505049210577377_n

Pravdepodobne neúmyselnou nástrahou zadania, (ktoré musí byť do určitej miery všeobecné, aplikovateľné v rámci celej republiky) bola pre súťažiacich príbuznosť s tým minuloročným. Taktiež pracovalo s konverziou objektu, ktorého existencia je v blízkej budúcnosti otázna. Už druhý rok sme sa teda jednou nohou dostali do sveta solárnych panelov, sídlisk, starých tovární, atp. Špecifikom zadania je aj jeho uplatniteľnosť v rámci celej republiky. Pre koncept ako Superstudio to však nebolo závažným mínusom, pretože ideou je priniesť nové neskostnatené pohľady na situáciu a študentom poskytnúť platformu pre slobodné tvorivé myslenie.

Tímy, ktoré uspeli v prvom kole, mali týždeň na dopracovanie návrhu. Členmi finálovej poroty boli teoretička architektúry Monika Mitášová a architekti Yvette Vašourková a Michal Palaščák. Pri prezentácii druhého návrhu zaznela od Moniky Mitášovej prvýkrát otázka, ktorá sa pravidelne opakovala aj pri ďalších projektoch a stupňovala počas večera svoju nástojčivosť: „Aká je rola architekta v týchto návrhoch? Kde je v tom tá architektúra?“ Nie v útočnom duchu, naopak, veľmi prirodzene. S potrebou (re)definovať odpoveď. Je to výzva k zaujatiu stanoviska, či sa vzdávame tradičných pojmov, ako je tektonika, v návrhoch, ktorých hlavným jazykom sa stáva spoločenský prínos.

12799286_990914330956131_5127075335698120210_n

Vo výsledku udalosť ostala bez absolútneho víťaza. Tento krok, podľa slov poroty, nemal byť znakom, že návrhy boli slabé, ale už predznamenanou provokáciou k otázke, či sa študenti architektúry naplno chopili možnosti poskytnúť svoju generačnú výpoveď. Druhé miesto získali dva výborné tímy. Matěj Jindrák, Tereza Kvapilová, Norbert Obršál (FA VUT Brno) a Šimon Marek, Samuel Nekola, Adam Šustek (FUA TUL Liberec). Prvý z projektov sa zaoberá starými väzbami človeka a krajiny a reflektuje ich podobu v súčasnom/budúcom svete. Obnovuje ťažobný priemysel v pohraničí, formou virtuálneho Bitcoinu, pričom energiu na jeho ťažbu zabezpečujú veterné elektrárne vzniknuté z konštrukcií lanoviek v problémových lyžiarskych areáloch. Druhý projekt pracuje s búraním a stavaním ako s jednotným procesom šetriacim zdroje, energiu a uchovávajúcim miestny materiál i pamäť. Robotický princíp VČELA berie hmotu zo stavby demolovanej a dodáva ju na stavbu vznikajúcu. Reorganizuje hmotu v rámci jedného mesta. Čestné uznanie si odniesli Jan Balán, Eliška Martínková, Petr Müller (FA ČVUT Praha) s návrhom transformovania veľkoplošných reklamných pútačov na rýchlo montovateľné objekty slúžiace ľuďom v núdzi. V prvých dvoch prípadoch porota ocenila ideový spôsob myslenia s presahom. Pri treťom tíme vyzdvihla nahliadanie na prebytočné konštrukcie v zmysle potenciálu pre novú modulárnu architektúru. Všetky projekty finálového kola sú aktuálne k zobrazeniu na stránke Superstudia.


Foto: Jiří Hloušek, 2foto

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *