Artalk.cz

14. 3. 2016 / Diskuse o reflexi výtvarného umění v médiích

Diskuse o reflexi výtvarného umění v médiích / kavárna Liberál / Praha / 14.3. 2016 v 19:30 

unnamed(5)

Diskuse o reflexi výtvarného umění v médiích 

14.3. 2016 od 19:30 kavárna Liberál / dolní salónek

pozvání k diskusi přijali: Petr Fischer (HN, ČT), Josef Chuchma (LN, ČT), Tereza Jindrová (A2, Spolek Skutek), Filip Šenk (LN), Jan H. Vitvar (Respekt)

moderuje: Anežka Bartlová (Cena Věry Jirousové, Spolek Skutek)
Rádi bychom Vás pozvali na diskusi, kterou pořádá Cena Věry Jirousové a Spolek Skutek, a která se bude týkat v loňském roce publikovaného sborníku textů METAkritika.

Ten vyšel s finanční podporou Spolku Skutek v roce 2015 jako výsledek čtvrtročního úsilí navazujícího na podnět Milana Saláka a Marka Meduny, umělců a odborných asistentů na UMPRUM, kteří přizvali do realizačního týmu své studenty a absolventy. Záměrem bylo zrecenzovat z pozice umělců texty, které o umění píší novináři i kritici ve vybraných periodicích. Mezi zkoumaná média pak v první fázi (chystají prý ještě druhý díl s jinými časopisy) A2, Ateliér, Flash Art CZ/SK, Nový Prostor, Lidové noviny, Reflex a Respekt.

Rádi bychom uspořádali, v reakci na vydání sborníku (ke stažení pod odkazem na článek níže) diskusi, nikoliv s umělci, ale s redaktory a částečně autory, jejichž texty jsou v recenzích rozebírány a to především z periodik, která nejsou primárně určena odborné, ale naopak co nejširší veřejnosti (i proto jsme přizvali také zástupce Hospodářských novin). Chápeme totiž sborník METAkritika jako příspěvek do diskuse, nikoliv s konečnou platností dané slovo. Referování a recenzování o výtvarné kultuře a umění speciálně považujeme za zásadní a důležitou součást kulturního prostředí společnosti s potenciálem jednak kultivovat, ale především zprostředkovávat a motivovat komunikaci mezi jindy podivně izolovanými skupinami.

Cílem diskuse by nicméně nemělo být odhalení nedostatků a chyb, jichž se dopustili autoři METAkritiky (ačkoliv i k obraně bude místo), naopak bychom se rádi zaměřili na analýzu prostředí a především na možnosti, rezervy a vůbec možnosti změny. Myslíme si totiž, že právě pozitivně založená diskuse může přinést ovoce v podobě nových idejí, nápadů a třebas i klíčící změny, po níž umělci ve sborníku volají, i když bude mít zřejmě jinou podobu, než jaká je umělecká představa.

Večer bude koncipován jako šířeji postavená panelová diskuse s kritiky a žurnalisty z médií, která se primárně nesoustředí na výtvarnou scénu. Jak je v nich reflektováno současné umění? Jak vybírají zpracovávaná témata? Co cítí sami jako problémy?

Akci pořádá Cena Věry Jirousové a Spolek Skutek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *