Artalk.cz

Skutkový monitoring

Spolek Skutek, volné uskupení všech, kterým leží na srdci společenská situovanost současného výtvarného umění a jeho aktérů, zpracovalo anketu na téma vyplácení honorářů umělcům a nezávislým kurátorům a krytí nákladů na realizaci výstav ze strany galerijních či muzejních institucí, ať už jde o příspěvkové, či státem (krajem, městem) nezřizované neziskové organizace.

V rámci Skutkového monitoringu, jehož kompletní výsledky jsou k nalezení a ke stažení na blogu Spolku Skutek, bylo 76 galerií vyzváno k zodpovězení čtyř jednoduchých otázek. Z odpovědí, které poskytlo 50 oslovených institucí, vyplývá, že 56 % z nich platí honorář umělcům vždy nebo většinou, 78% platí kurátorům vždy nebo většinou, 54 % platí náklady na projekt v plné výši a 66 % uzavírá smlouvu (dohodu o provedení práce, licenční smlouvu apod.) před začátkem spolupráce vždy nebo většinou.

Spolek Skutek tak navázal na snahu iniciátorů Výzvy proti nulové mzdě, kteří v roce 2011 upozornili na kritické pracovní podmínky umělců a kurátorů a na nespravedlivé hospodaření galerijních a muzejních institucí s finančními prostředky ze státního rozpočtu. Poukázali na skutečnost, že zatímco všechny podpůrné aktivity při realizaci výstav současného výtvarného umění od PR, přes grafický design pozvánek až po úklid jsou (jakkoli mnohdy nedostatečně) honorovány, vyplácení odměn, ale i krytí nákladů zúčastněných umělců a kurátorů je většinou opomíjeno.

Výzva proti nulové mzdě hovořila mimo jiné o tom, že by na instituce měl být vyvíjen kolektivní tlak, nicméně že na výtvarné scéně chybí hnutí, které by se problematickou situací umělců a kurátorů na trhu práce soustavně zabývalo. Spolek Skutek, na jehož založení se podílel jeden z iniciátorů Výzvy, Jiří Ptáček, se v současnosti snaží tuto mezeru svou činností vyplnit. Ve svém programovém prohlášení si Spolek vytkl právě zastupování umělecké obce, kultivaci uměleckého provozu či ekonomické podmínky v současném umění jako jedny z hlavních bodů svého zájmu. Práce a sociální status umělce se v poslední době staly tématem i mnoha jiných projektů uskutečněných mimo vlastní okruh Výzvy proti nulové mzdě: na tuto problematiku byla zaměřena například celá výstavní sezóna roku 2014 v brněnské Galerii U Dobrého pastýře, k níž nedávno vyšla publikace s názvem Anketa obsahující odpovědi umělců na otázky týkající se jejich existenčních a pracovních podmínek a eseje na tato témata od autorů spojených s výstavním programem.

Skutkový monitoring je tedy pokusem o zmapování terénu, o zjištění základních nastavení galerijních a muzejních institucí (oproti Výzvě proti nulové mzdě se zabývá i těmi nezávislými) pokud jde o finanční ohodnocení práce umělců a kurátorů a náhradu nákladů spojených s realizací projektů. Z výsledků je patrné, že obecná vůle honoráře vyplácet mezi galeriemi existuje, většinou je však limitována nevalnými finančními možnostmi institucí. Kurátoři jsou odměňováni častěji než umělci a honoráře se mnohdy odvíjí teprve od výše materiálových nákladů na výstavu: pokud je rozpočet na daný projekt vyčerpán na realizaci díla či instalaci, s honorářem už počítat nelze.

Jak v jedné z anketních odpovědí poznamenala Markéta Strnadová z tranzitu, je otázkou, jakou výpovědní hodnotu mají zjištění průzkumu ve chvíli, kdy se odpovědi pohybují jen ve velmi obecné rovině. Nedozvídáme se, s jakým rozpočtem dané instituce hospodaří a v jakém poměru jsou jednotlivé výdaje na realizaci výstav. Zpřesnění v tomto smyslu by jistě bylo na místě, nicméně jak autoři ankety uvádí, výsledná tabulka bude nadále aktualizována. Koneckonců, záměr Spolku Skutek, tedy „zlepšit vztahy mezi umělci, nezávislými kurátory a galerijními institucemi, učinit je transparentnějšími, nabídnout je odborné i neodborné veřejnosti jako předmět diskuse“, je záměrem dlouhodobým, jehož je toto mapování pouze dílčí součástí.


Zveřejnění Výzvy proti nulové mzdě vyvolalo v roce 2011 živou debatu. Na Artalku byla publikována reakce Marka Pokorného, Marcela Fišera či odpověď autorů prohlášeníVýzvou se v příspěvku na svém blogu zabývala také Milena Bartlová a Silvie Šeborová se tématu dotkla v rozhovoru s Jiřím Thýnem. Další ohlasy je možné najít na webových stránkách Výzvy proti nulové mzdě.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *