Artalk.cz

17. 2. 2016 / Zuzana Štefková a Michelle Adlerová: What the hell Queer contemporary art is?

Zuzana Štefková a Michelle Adlerová / What the hell Queer contemporary art is?/ Tabačka Kulturfabrik / Košice / 17. 2. 2016 v 19h

Queer_art_poster_A3_3.cdr

Zuzana Štefková (cz) + hosť Michelle Adlerová (cz): What the hell Queer contemporary art is?

17. 2. 2016 v 19h – Tabačka Kulturfabrik – Gorkého 2, Košice

Tabačka v spolupráci s alt30collective uvádzajú úspešný formát What the hell***is?, ktorý sa po trojročnej odmlke presunul do Tabačky Kulturfabrik. Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.

Queer (v angličtine „podivný“) je výraz používaný ako zastrešujúci termín označujúci neheterosexuálne menšiny a jedincov, ktorých rodová identita alebo sebaprezentácia sa nezlučuje s tradičným poňatím femininity a maskulinity. Čo však znamená tento prívlastok v spojení s umením? Je queer art umelecký štýl? Jedná sa o diela umelcov hlásiacich sa k sexuálnym menšinám? Je svedectvom o queer identite alebo naopak dôkazom toho, že sa koncepcia identity prežila? Je queer art zbytočná nálepka alebo relevantná teoretická kategória popisujúca umenie vymykajúce sa bežnému hetero-normatívneho čítaniu? Prednáška spojená s diskusiou sa na tieto a ďalšie otázky pokúsi nájsť odpovede.

Zuzana Štefková (1977) je kurátorka a kritička umenia. Vyštudovala dejiny umenia na Karlovej Univerzite v Prahe, kde prednáša o súčasnom umení. Zameriava sa na problematiku rodu a sociálno-kritického umenia. Je kurátorkou galérie Artwall a spoluzakladateľkou c2c kruhu kurátorov a kritikov.

Hosť Michelle Adlerová (1962) je umelkyňa a členka umeleckej skupiny PodeBal. V skupine realizovala desiatky projektov, ktoré sa zaoberali politickými, sociálnymi a neskôr existencionálnymi témami. S výnimkou Českej republiky vystavovala skupina po celom svete. Svoju vlastnú tvorbu postavila ako protiváhu kolektívnej skupinovej tvorbe. Preto sa venovala veľmi osobným projektom, viacmenej s témou genderu. Michelle pracuje v médiách maľby, fotografie, video a performance. Okrem voľnej tvorby sa venuje prednáškovej a pedagogickej činnosti.

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?
Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.

Viac informácií:
https://www.facebook.com/wthellis

http://tabacka.sk/

http://www.artwall.cz

http://simlmichal.wix.com/michelle-adlerova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *