Artalk.cz

TS: Dead Darlings

Dead Darlings / Autori: Peter Barényi, András Cséfalvay, Dorota Kenderová, Jaroslav Kyša, Kata Mach, Kristián Németh, Joe Oosh, S. Vata / Kurátorka: Vanda Sepová / Bunker – Nitrinska galéria / Termín konania: 11. februára 2016, od 11h do 20h

dead-darlings_pozvanka_web

Projekt „Dead Darlings“ je súčasťou cyklu experimentálnych bádaní na poli súčasného umenia. Táto séria pozostáva z výstav, performance večerov, intervencií a kolektívnej mikro-rezidencie odohrávajúcich sa v rôznorodých priestoroch, prostrediach a lokalitách.

Východiskovými bodmi sú performativita a participatívnosť vo vizuálnom umení v rôznych svojich podobách. Našim zámerom je vykročenie smerom k demarkačným líniám jednotlivých umeleckých žánrov, akési ”demokratizovanie” formy, prostredníctvom rozmazania binarity performer/divák (teda enlightened subject preaching to the unknowing object i zároveň performer objectified by the gaze of subject of individual viewer), teda aktívnejšia práca s divákom, respektíve ponechanie oveľa širšieho ne-/reakčné poľa.

Preto sú vystavujúci autormi z rôznych backgroundov, z ktorých sa na performativitu dá nahliadať veľmi rozmanitými spôsobmi. Výsledkom by teda mal byť skôr environment kde „anything goes“ v pozitívnom zmysle slova, prekračujúci hranice normativity a možno aj trocha komfortných zón účastníkov (rovnako inducerov ako aj “prijímateľov”).

Táto semipermeabilná skupina sa snaží potierať nastavené pozície kurátora/-ky, umelca/-kyne, diváka/-čky fluiditou foriem, obsahov a pozícií a pracovať na nehierarchickom princípe. Centrom skúmania tejto skupiny sú hranice banality, vyprázdnenie zmyslu, obsahu, obrazov a informácií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *