Artalk.cz

29. 1. 2016 / Monika Mitášová: Architekt Vladimír Dedeček

Monika Mitášová / Architekt Vladimír Dedeček / Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média / Brno / 29. 1. 2016 v 19h

ARCHITECTURE IS HERE_VLADIMÍR DEDEČEK_PRÁCA_foto_archiv 4AM

PŘEDNÁŠKA MONIKY MITÁŠOVÉ * Architekt Vladimír Dedeček

pátek 29.1.2016 v 19h

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média, Husova 18 v Brně

www.prahavbrne.cz

Srdečně zveme na přednášku slovenské kritičky a teoretičky architektury Moniky Mitášové, která v rámci doprovodného programu výstavní instalace ARCHITECTURE IS HERE! VLADIMÍR DEDEČEK: PRÁCA představí tvorbu tohoto významného (česko)slovenského architekta.

Doc. ing. arch. Monika Mitášová vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě a zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci.

Aula,Technická univerzita, Zvolen, 1968 – 1984, foto_Peter Kuzmin

Českému publiku je Monika Mitášová známá zejména jako editorka dvojice knih textů a rozhovorů o americké kritické a projektivní architektuře Oxymorón a pleonasmus I-II, popřípadě jako autorka  antologie Česká a slovenská architektura 1971-2011, kterou sestavila společně s  Jiřím Ševčíkem.

Možná již méně známá je v českém kontextu její činnost kurátorky sbírky architektury v Slovenské národní galerii v Bratislavě. Byť dnes již na této pozici nepůsobí, připravuje o architektu Vladimíru Dedečkovi ve spolupráci se Slovenskou národní galerií monografii.

V roce 2007 vydala rakouská fotografka Hertha Hurnaus knihu Eastmodern – Architecture and Design of the 1960s and 1970s in Slovakia. Je paradoxem, že zahraniční publikace mohla odstartovat zájem o poválečnou architekturu i u nás. Myslíte, že je tomu tak, nebo tu byl zájem už dřív?

Slovenský národní archiv, 1972 – 1983, foto_Peter Kuzmin

Hertin impulz bol kľúčový skôr pre ďalšiu zahraničnú odozvu, ktorú pred ňou iniciovali architekti Greg Lynn, Peter Cook, Wolf Prix, Jan Neutellings, NL Architects či Domink Parrault, ktorí v SNG a na VŠVU v Bratislave prednášali. Na Slovensku sa o Dedečkovu architektúru už v čase vydania jej knihy dávno zaujímalo niekoľko ďalších okruhov ľudí. V roku 2001 Slovenská národná galéria (SNG) usporiadala verejnú diskusiu o uzavretí Dedečkovho južného krídla v havarijnom stave, o jeho možnej rekonštrukcii, v ktorej sa historik architektúry Štefan Šlachta vyjadril za zbúranie Dedečkovho krídla, tzv. premostenia. Prebiehala teda búrlivá verejná polemika, ktorá skončila petíciou mnohých členov Spolku architektov Slovenska za zachovanie premostenia. SNG vypísala dve architektonické súťaže. Profesori Imro Vaško a Marián Zervan spolu s kolegami a študentami na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave už vtedy spolupracovali na projekte Paralelný modernizmus a zaoberali sa dielom Vladimíra Dedečka vlastne medzi prvými. Veľa v tomto smere urobil aj Jan Tabor z Viedne. A historička architektúry Dana Bořutová zadala – vtedy študentovi dejín umenia – Petrovi Szalayovi na Univerzite Komenského v Bratislave diplomovku o Dedečkovej práci. Obhájil ju roku 2005. Odvtedy sa datuje jeho záujem o túto tému. Teda debatu o Dedečkovi na Slovensku iniciovali architekti a umenovedci. SNG a akademické prostredie. Hertha Hurnaus do debaty vniesla pozoruhodné vstupy, ktoré boli na Slovensku vtedy Dedečkovými odporcami vnímané ako intervencia hŕstky ľavicových viedenských intelektuálov a bratislavskej „zlatej mládeže“.

Slovenská zemědělská univerzita, Nitra, ve spolupráci s Rudolfom Miňovským, 1959 – 1966, foto_Peter Kuzmin

V současné době připravujete o Vladimíru Dedečkovi monografii a spolupracujete právě i s Hertou Hurnaus. Můžete nám o knize prozradit víc? Kdy můžeme očekávat vydání?

Myšlienka vydať architektovi Dedečkovi knihu vznikla v SNG v roku 2009. Vtedy prijala účasť na jej príprave aj Hertha Hurnaus. V nasledujúcich siedmich rokoch postupne odfotografovala autorove prelomové stavby. Kniha vznikala na základe rozhovorov s architektom, archívneho výskumu, štúdia a interpretácie jeho stavieb aj ich architektonickej dokumentácie. Záverečnú podobu získala v rokoch 2014–2015 a SNG ju vydá niekedy na jar tohto roku ako dva „zošity“: malý a väčší. Napokon, architekt Dedeček žije a mnohé dobové dokumenty bratislavského Stavoprojektu nie sú zatiaľ bádateľom dostupné, ak sa niekedy vôbec dostupnými stanú. Tieto dva zošity teda skôr otvárajú diskusiu o interpretácii architektúry, než by knižne kánonizovali nejaký privilegovaný či zavrhovaný obraz Dedečkovho diela.

Působila jste jako kurátorka v Slovenské národní galerii a galerie je také vydavatelem připravované monografie. Můžeme tedy spolu s knihou očekávat i výstavní projekt?

Malú výstavu a sériu prednášok som spoluorganizovala v júli 2009 v SNG pri príležitosti 80. narodenín architekta Vladimíra Dedečka. Ateliér architektúry Benjamína Brádňanského a Víta Haladu v spolupráci s Katedrou fotografie VŠVU, ateliérom fotografie Filipa Vanča a v kooperácii s fotografkou Illou van Oijen pripravili vtedy v premostení SNG dočasnú inštaláciu architektonických analýz a fotografických interpretácií jeho diela. Minulý týždeň sa začala rekonštrukcia areálu SNG, ktorá by mala skončiť v roku 2018. Dovtedy tam ani Dedečkova výstava určite nebude. Napokon, putovná výstava jeho práce, ktorú pripravila skupina okolo historika Petra Szalaya ho opäť pripomenula. Zdá sa, že Dedečkova architektúra vstáva z popola vždy v nejakej novej podobe…

Rozhovor za 4AM/Fórum pro architekturu a média připravila Barbora Benčíková a Šárka Svobodová.

Více informací o výstavní instalaci ARCHITECTURE IS HERE! VLADIMÍR DEDEČEK: PRÁCA naleznete zde: http://prahavbrne.cz/?p=1747

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *