Artalk.cz

TZ: Vladimír Skrepl

Vladimír Skrepl / Broušci / PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava / Ostrava / 19. 1. – 3. 4. 2015

pozvánka - Vladimír Skrepl Broučci(1)

Vladimír Skrepl: Broučci 

20. 1. – 3. 4. 2016

Dvorana Multifunkční auly Gong

kurátor výstavy: Marek Pokorný

vernisáž: 19. 1. 2016 v 18:00

grafická úprava: Adéla Svobodová

produkce: Kateřina Pavlů

doprovodný program: Dita Eibenová

V úterý 19. ledna bude v 18 hodin zahájena výstava Vladimíra Skrepla nazvaná Broučci. Za účasti autora představíme v dvoraně Multifunkční auly Gong soubor soch-objektů. Výstava potrvá do 3. dubna 2016 a bude volně přístupná.

„Vladimír Skrepl je výraznou osobností české výtvarné scény a v uplynulých letech získal několik ocenění, například Cenu od Jiřího Kovandy a Cenu Michala Ranného. Bývá vnímán především jako výrazný malíř a už dvacet let vede na pražské Akademii výtvarných umění ateliér Malířství II. V PLATO však poprvé souvisle představíme jeho figurální tvorbu. Sochy-objekty, které ojediněle vystavuje, jsou významnou a poněkud opomíjenou součástí jeho díla,“ řekl Marek Pokorný, kurátor výstavy.

„Broučci“ budou první výstavou Galerie města Ostravy / PLATO v novém roce. Doposud platforma uspořádala 23 výstav a více než 130 doprovodných programů, vydala 10 publikací a představila tvorbu výtvarných umělců nejen z České republiky ale také ze zahraničí. Vloni navštívilo její výstavy a doprovodné programy na 23 000 návštěvníků.

„Sochy Vladimíra Skrepla si zaslouží být vnímány adekvátně svým kvalitám. Svá monstra (či fetiše) vytváří z kulturního odpadu, z plastu, textilu, skla, papíru nebo předmětů denní potřeby. Díky tomu lze v postavách a jejich torzech vidět předmět touhy i kritický komentář k její masové produkci v dnešní civilizaci,“ doplnil Pokorný, který je zároveň uměleckým manažerem galerie.

Výstava pozmění prostor Multifunkční auly Gong: vložená dřevěná konstrukce vyrovnává mírný sklon podlahy a napravuje prostorovou „chybu“ dvorany, zároveň je základním soklem pro všechny vystavené sochy. U příležitosti zahájení výstavy vyjde také stejnojmenný katalog.

Aktuality a doprovodný program k výstavě najdete na www.plato-ostrava.cz

Vladimír Skrepl (*1955)

Výrazná osobnost současné výtvarné scény, malíř, tvůrce objektů a instalací, výtvarný „samouk“. Vystudoval dějiny umění a etnografii (1976-1981) na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil jako kurátor Galerie hlavního města Prahy a Národní galerie, od roku 1996 vede ateliér Malířství II. na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2007 obdržel Cenu od Jiřího Kovandy a v roce 2008 se stal laureátem Ceny Michala Ranného. Přes své rozsáhlé umělecké aktivity a pedagogické působení byl dlouho vnímán jako jakási anomálie, kterou sice nelze obejít, ale s níž si nikdo neví rady. Svým založením inklinuje především k průzkumům afektivních reakcí tvůrčího subjektu za pomoci rozvolněné, expresivní formy, která reflektuje možnosti či klišé média (malby, instalace, objektu).

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *