Artalk.cz

Stanovisko autorů k odstranění billboardu jako součásti výstavy v PGU a reakce galerie

Zveřejňujeme stanovisko umělce Jana Kostolanského (vystupujícího pod jménem Jan Kostaa), umělecké dvojice Zovinec Bros. a kurátorky Kristiny Hermanové k odstranění billboardu instalovaného ve veřejném prostoru města Žilina jako součást právě probíhajících výstav v Povážské galerii umění s názvem Do kedy? (Zovinec Bros) a Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu (Jan Kostaa). Jeden z billboardů kriticky namířených proti slovenské politické straně SMER-SD byl odstraněn na popud ředitele PGU Milana Mazúra. Současně publikujeme i vyjádření PGU ke stanovisku umělců a kurátorky.

img_3040

Stanovisko autorov výstav k odstránenému billboardu

Dňa 10.12.2015 sa v Považskej galérii umenia v Žiline (PGU) konala spoločná vernisáž výstav Zovinec Bros. – Do kedy? a Jan Kostaa – Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu. (trvá do 16.1.2016) Vernisáži predchádzal výlep troch kusov billboardov na rôznych miestach v meste Žilina. Dizajn billboardov bol apropriovaním grafiky, v ktorej sa odohráva aktuálna predvolebná kampaň strany SMER-SD. Použitá bola podobná farebnosť, kompozícia, font a pôvodné vybrané heslo „Robíme pre ľudí“ bolo zmenené na „Robíme proti vám“. Nasledovali informácie o výstavách, vernisáži, ďalšie heslo „Chránime Slovensko“ a v spodnej časti boli umiestnené logá PGU, Žilinského samosprávneho kraja (je zriaďovateľom PGU) a Ministerstva kultúry SR (niektoré diela boli podporené grantom MK SR).  Návrh billboardu bol pred tlačou poskytnutý k nahliadnutiu samotnej galérii. Výtvarníci, ktorý si vo vlastnej réžii nechali návrh vyhotoviť, komunikovali s galériou cez kontaktnú osobu, aktuálnu kurátorku Elišku Mazalanovú.

Privlastnením si vizuálu kampane politickej strany SMER-SD autori zamýšľali vstúpiť do pouličnej vizuálnej komunikácie, zahltenej politicky motivovanými heslami. Zámerom bolo vniesť určitý osobný prejav nespokojnosti s aktuálnym politickým stavom v krajine, čo je nepochybne jednou z primárnych úloh súčasného umenia, nabádať na kritické myslenie, byť zrkadlom doby, v ktorej žijeme.

Dňa 23.12.2015 bol na podnet riaditeľa PGU Milana Mazúra jeden z billboardov, na Košickej ulici pri OD Tesco, odstránený. Bol prelepený čistým, bielym výlepovým papierom. Autori sa túto skutočnosť dozvedeli dňa až 4.1.2016, keď sa informovali v reklamnej agentúre, ktorá výlep a následnú retuš zabezpečovala. Pán Mazúr zrušil časť objednávky z pozície jej objednávateľa, nakoľko faktúra za výlep bola vystavená na fakturačné údaje PGU, ktorá tak čerpala peniaze zo získaného grantu MK SR. Urobil tak v tichosti bez upovedomenia výtvarníkov. Ako dôvod pán Mazúr uviedol (v osobnom telefonickom rozhovore s jedným z autorov), že kontroverzný billboard bol umiestnený veľmi blízko kriticky dotknutého „originálu“, na ktorom bol zhodou okolností portrét predsedu Žilinského samosprávneho kraja p. Blanára, čiže takáto konfrontácia je neprípustná. Pán Mazúr taktiež vyjadril pohoršenie nad skutočnosťou, že takto kontroverzná reklama pre výstavu obsahuje logá inštitúcií PGU, ŽSK a MK SR. Tiež sa pohoršil nad faktom, že nemal možnosť konzultovať finálny návrh pred tlačou. Následná snaha výtvarníkov vysvetliť si jednotlivé fakty a kultivovane komunikovať s pánom Mazúrom bola zmarená jeho neochotou počúvať, prípadne zdvíhať telefón.
Toto verejné vyhlásenie zložené z pozbieraných faktov sme sa my, autori dotknutých výstav, rozhodli zverejniť a medializovať, nakoľko sa domnievame, že podobné prešľapy kompetentných osôb by nemali ostať nepovšimnuté a je veľmi potrebné o nich diskutovať v širších okruhoch. Pred zverejnením nášho stanoviska ho dávame k nahliadnutiu aj Považskej galérii umenia v Žiline, aby malo jej vedenie možnosť sa k téme tiež vyjadriť.

Táto malá lokálna kauza predostiera otázky ohľadom opodstatnenosti obáv p. Mazúra. Naozaj je na mieste obávať sa niečoho konkrétneho zo strany zriaďovateľa PGU, Žilinského samosprávneho kraja? Aké sú tie riziká, ktoré riaditeľ PGU nie je ochotný podstúpiť a radšej v tichosti, bez upovedomenia autorov či kurátorky výstav, „čistí“ mediálny priestor okolo p. Blanára? Uplynulo iba pár mesiacov od excesu predsedu banskobystrického kraja, ktorý nekompetentne a surovo vstúpil do programu dvoch kultúrnych inštitúcií v Banskej Bystrici. Dúfame, že také zlé to v Žiline nie je. Uplynulo iba pár dní od zatvorenia kultúrneho centra Townhouse v centre egyptskej Káhiry a zabavenie údajne kompromitujúcich materiálov oficiálnymi štátnymi úradmi. Vydáme sa týmto smerom aj my?

Jan Kostaa, Jozef Zovinec, Martin Zovinec

PGU v Žiline – Reakcia na stanovisko autorov

Považská galéria umenia v Žiline vo svojom výstavnom programe pre rok 2015 zaradila na záver roka dvojicu výstav Zovinec Bros DO KEDY? a Jana Kostuu Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu. Táto výstava bola propagovaná i prostredníctvom trojice billboardov v meste Žilina, ktoré boli realizované z iniciatívy autorov. Na billboardoch je výstava propagovaná zvolením stratégie priamej parafrázy konkrétnej politickej strany, čím sa priamo a adresne zapája do politickej kampane, či predvolebných politických súbojov.

Považská galéria umenia v Žiline sa neustále usiluje byť nezávislou a apolitickou inštitúciou a svojimi aktivitami sa odmieta akýmkoľvek spôsobom zapájať do predvolebného boja. Umiestnenie jedného z bilbordov v blízkosti konkrétnej politickej strany, tomuto faktu však nasvedčovalo, a tým akoby vťahovalo samotnú Považskú galériu umenia do politického boja. Naviac jeho definitívna vizualizácia nebola dostatočne odkolzutovaná s usporiadateľom. Nedostatočnou komunikáciou s kurátorkou galérie, naviac v časovej tiesni ku koncu roka, bola finálna verzia billboardu distribuovaná bez konečného odobrenia.

Považská galéria umenia v Žiline sa nestotožňuje s akoukoľvek „korekciou“ či cenzúrou umeleckého vyjadrenia, ako by to mohlo byť interpretované, preto jednotlivé billboardy nedalo vedenie PGU odstrániť. Na jednom nevhodne umiestnenom billboarde dalo odstrániť – prelepiť iba svoje logo a logá ostatných dotknutých inštitúcií. Len nedopatrením bol tento billboard prelepený celý. Ostatné billboardy zostali nainštalované v pôvodnom stave. Toto opatrenie nijakým spôsobom nenarušilo koncepciu propagácie a vedenie galérie sa domnieva, že medializácia tejto „kauzy“ spôsobom ako ho prezentujú autori nie je na mieste.

 

Komentáře

  1. … kedysi, keď to ešte mohlo stretnúť každého, kto uviazol v mlynčeku štáto-násilia, žartovali sme na vrub možnosti — „byť zadržaný“ takýmto spôsobom: „zavrú ťa, zbijú, a dajú ti podpísať, že ťa nebili“. V rakúskej — slobodnej televízii, ktorá bola pre nás, žijúcich na územiach, pokrytých jej signálom, akýmsi oknom do sveta, ktorý nebol mumifikovaný v normalizačnom náleve. V 70. rokoch tam vysielali spoločensko-kritický program pre mládež, volal sa „Ohne Maulkorb“ (Bez náhubku). Dnes už ani tam nič také nevysielajú. Nuž: The Times They Are A-Changin’…. len u nás je to také… podobné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *