Artalk.cz

TZ: Kamila Ženatá

Kamila Ženatá / Horizont událostí / Venuše ve Švehlovce / Praha / 4.-15. 1. 2016

IMG_0003 (kopie 2) (2)

Kamila Ženatá: Horizont událostí

Kurátorka projektu: Caroline Krzyszton

Venuše ve Švehlovce 4.—15. ledna 2016

http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/

Horizont událostí je tříletý projekt (vizuálně-konceptuální trilogie) umělkyně Kamily Ženaté vycházející z existence skupiny žen různého věku a sociálního postavení, které v průběhu tří let pracují v sebepoznávacím procesu v jejím ateliéru a zabývají se individuální a sociální pamětí, vztahovými situacemi, nevědomým nastavením k životu a hodnotám. Zkoumají a zakoušejí strach z blízkosti, nemožnost svobodné komunikace a směřují tak k dosažení vnitřní nezávislosti. Druhou část projektu uvede Ženatá v prostoru Venuše ve Švehlovce. Vernisáž je naplánována na 4. ledna od 18 hodin. Doprovodné programy projektu se uskuteční v následujících dnech.

Nebývá zvykem, že „terapeut“ oslovuje a vyzývá své „klienty“ k nadstandartní spolupráci nad rámec terapie. „Pokud je terapeutka zároveň i vizuální umělkyně, nabízí se v tomto spojení pobídka k procesu, který odkrývá intimní, skrytá, nevědomá a tím významná území lidské psychiky,“ komentuje ideu projektu Ženatá.  Celý projekt je svědectvím postupně se odvíjejícího procesu, což z něj činí unikátní událost, jež odkrývá skrytá, nevědomá, a o to záludnější území lidské psychiky. Výsledkem celé spolupráce je záznam proměny prostřednictvím autentických zpráv, které jsou vysílány z uzavřeného chráněného území do veřejného prostoru.  Během tříletého procesu sledujeme vnitřní proměnu žen, jež se stávají uvědomělejšími a svobodnějšími a chápou „vzájemnost“ jako vyšší formu prožitku lidské existence. Kamila Ženatá paralelně vedle své umělecké tvorby pracuje dvacet let se skupinami, kterým poskytuje prostor svého ateliéru.

Druhá část Horizontu událostí se zastavuje ve fázi bezmoci

V prostoru se střetávají představy, očekávání, emoce a touhy skupiny žen. Vytvářejí společné pole siločar a energií, které však nelze vnímat jako cesty k pochopení a souhlasu. Paradoxně se stávají nitěmi pavučiny, jíž jsou ženy obmotávány a znehybňovány. Nemožnost pohybu a nemožnost domluvy. Hlasy, které nikdo neslyší. Kdo touží po blízkosti? Kdo je sám? Kdo je závislý na své nezávislosti? Kdo se bojí zranění a sám přitom rány rozdává? Otázky, na které nikdo neodpovídá.

Souběžně s vizuální částí projektu se odehrává část dramatická — divadelní hra Horizont událostí, jejíž scénář píše přední česká dramatička Lenka Lagronová. Hra, kterou inscenuje divadlo Letí v režii Martiny Schlegelové, je postupně uváděna v jednotlivých výstavních prostorách.  První dějství bylo uvedeno ve sklepních prostorách galerie Karlin Studios 16. června 2015. První a druhé dějství bude inscenováno ve Venuši ve Švehlovce 11. ledna 2016. Celá hra (všechna tři dějství) se premiérově uvede v prostorách Centra současného umění DOX v Praze v roce 2017.

Ve skupině pracovaly: Lenka Čechová, Nelly Dvořáčková, Helena Gaudeková, Lenka Lagronová, Andrea Lexová, Jana Lokajová, Zuzana Šlachtová, Eva Tomanová.

IMG_6169 (kopie) (1)

Doprovodné programy:

5. 1. 2016 18:00 / Natálie Hošková — hudební performance

6. 1. 2016 18:00 /komentovaná prohlídka

7. 1. 2016 18:00 / velká skupina* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová

8. 1. 2016 18:00 / Hana Polanská Turečková — pohybová performance

9. 1. 2016 18:00 / Jana Orlová — textová performance

10. 1. 2016 18:00 / velká skupina* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová

11. 1. 2016 20:00 / Horizont událostí — Lenka Lagronová, Divadlo Letí

12. 1. 2016 18:00 / Natálie Hošková — hudební performance

13. 1. 2016 18:00 / Hana Polanská Turečková — pohybová performance

14. 1. 2016 18:00 velká skupina* — PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Gabriela Langošová

15. 1. 2016 18:00 — derniéra

*Velká skupina svým uspořádáním a charakterem podněcuje volnou výměnu myšlenek, pocitů a fantazií, které sdílejí účastníci skupiny v daném, časově ohraničeném setkání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *