Artalk.cz

TZ: Pavel Mrkus

Pavel Mrkus / Kinesis / kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu / Praha / 13. – 20. 12. 2015

Kinesis_web(1)

Pavel Mrkus: Kinesis
kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu
3. – 4. neděle adventní 2015
vernisáž: 13. prosince po mši svaté, která začíná ve 20:00 hodin

„Rosu dejte nebesa shůry a Spravedlivého dštěte oblakové, otevři se země a vydej Spasitele.“ Tato slova toužebného volání proroka Izajáše otevírají v staročeských rorátních zpěvech adventní dobu, každou její ranní bohoslužbu, uvozují čas očekávání Vánoc. Jsou to slova prosebná, sevřená, vyslovená v úzkosti, snad až slova hrozivá, apokalyptická. Každopádně v sobě nesou zcela jinou atmosféru, než nám vnucuje přeslazená šlehačka koled, která se na nás tak zcela iracionálně mimo veškerou logiku věci lepí na každém předvánočně vyzdobeném rohu. I vzhledem k současné tísnivé mezinárodní politické situaci se tento rozpor vyjevuje možná bezprostředněji než v předchozích letech.

Do tohoto kontextu vstupuje v kostele Nejsv. Salvátora Pavel Mrkus se svou intervencí KINESIS. Co do pojednané plochy jde o dosud největší současný umělecký vstup do tohoto starobylého prostoru u Karlova mostu. Základním a jediným obrazovým motivem Mrkusovy monumentální videoprojekce na klenbu chrámové lodi je tekoucí voda, transformované záběry vodopádu Dettifoss, které autor pořídil letos v létě na Islandu již s myšlenkou této umělecké intervence v sakrálním prostoru. Nejedná se ale v žádném případě o pouhou ilustraci adventní doby. Mnohé asociace, které se dnes nabízejí, neočekával ani autor, když záběry pořizoval. Jak sám uvádí, při návrhu mu „formálně šlo o pohyblivý obraz, extenzi fresky, nikoliv o naraci. Obrazově se výjev vztahuje k barokním formám v architektuře, iluzivním malbám a ornamentům, které působí dynamickým cyklickým pohybem. Je zároveň konkrétní i abstraktní tím, jak se propojuje s geometrií klenebních oblouků a s jejich ornamentálními štuky.“

Mnohovrstevnatý motiv vody a jeho četné symbolické významy, nečekané souvislosti, které se odhalují specificky jen v salvátorském jezuitském prostoru a konkrétní době, ve které žijeme, rádi přenecháme k uchopení každému jednotlivému návštěvníkovi. Jen ještě jedno vysvětlení: Název KINESIS odkazuje k řeckému pojmu, který v překladu znamená pohyb. Používá se dnes především ve fyzice ve spojení „kinetická energie“. Pohybová energie se projevuje ve všech měřítcích od makrokosmických vazeb planetárních systémů až po molekulární či atomické vazby částic. Přitom jde o energii měřitelnou jen ve vztahu k referenčnímu bodu, jehož středem může být právě pozorovatel.

Norbert Schmidt, kurátor

Intervence Pavla Mrkuse v akademickém kostele je přístupná po dobu jejího trvání, tedy od 13. do 20. prosince, nejen během bohoslužeb, ale mimořádně i od 18:00 do 20:00 hodin (po, pá, so, ne) a od 18:00 do 21:30 hodin (út, čt). Více informací najdete na internetových stránkách: www.farnostsalvator.cz, ctu-uk.cz, mrkus.ixode.org

Záběry vodopádu Dettifoss na Islandu pořídil Pavel Mrkus při práci na projektu Frontiers of Solitude, který pořádá galerie Školská 28. Rádi tímto na tento projekt upozorňujeme: frontiers-of-solitude.org. Velké poděkování patří firmě AV MEDIA za velkorysou podporu celého projektu. Poděkování patří také Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Pavel Mrkus (*1970) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1989-1995, prof. V. Kopecký). Na přelomu tisíciletí dlouhodobě působil jako pedagog v japonské Toyamě. Tam se také utvářel jeho svébytný vyjadřovací jazyk, který kombinuje využívání sofistikovaných digitálních technologií se snahou o zprostředkování duchovních impulzů vycházejících ze západní evropské tradice i východní spirituality. Od roku 2003, kdy byl přizván k účasti na výstavě Individual Systems v rámci Benátského bienále, se suverénně pohybuje na mezinárodní výtvarné scéně. Nepřehlédnutelnou pozici v současném uměleckém kontextu opakovaně potvrzuje participací na celé řadě významných projektů (např. skupinové vystoupení Once is Nothing, které bylo součástí Bruselského bienále v roce 2008, nebo New Mystics v Centru současného umění v Tenerife, 2006). Z nedávných samostatných výstav u nás uveďme alespoň: Radiolaria, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, 2015, Velký Render, Galerie Die Aktualität des Schönen… v Liberci, 2014, Next Planet, Dům umění města Brna, 2011. V současné době vede Pavel Mrkus společně s Danielem Hanzlíkem ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2015 je děkanem této fakulty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *