Artalk.cz

Viskozita těla a jiné podoby nahoty

Na konci října byly ve vídeňské Tanzquartier představena díla dánské umělkyně Mette Ingvartsen pracující s nahotou těla a s jejími možnostmi a limity.

Tanz_7Pleasures

Rakouskou metropoli navštívila Mette Ingvartsen, současná konceptuální umělkyně, choreografka a tanečnice původem z Dánska. Do Vídně s sebou přivezla dvě svá současná díla, konceptuální performance a taneční vystoupení 69 positions a 7 pleasures. Každé z nich bylo představeno dvakrát a obě zaznamenala značnou pozornost vídeňského publika.

69 positions se Ingvartsen zaměřila na téma nahoty ve druhé polovině 60. let 20. století, kdy bylo nahé tělo, především to ženské, vnímáno jako forma politického protestu v souvislosti s hnutím za ženská práva. Ingvartsen pro svá vystoupení používá archivní materiály, ale pracuje i s vlastní nahotou. Zkouší historicitu děl starých téměř padesát let s otázkou, zdali publikum vnímající tato díla, přetvořená do současné performance, může reagovat na jejich politicko-aktivistický kontext, ve kterém byla vytvářena. Na straně druhé Ingvartsen využitím těchto materiálů a jejich přetvořením v současné dílo pokládá otázky nové, které se vztahují k pojmu nahoty lidského těla jako objektu, jenž se transformuje ve chvíli, kdy se stává předmětem vlastního svlékání se, zapojení dalších těl a zapojení diváků do samotného vytváření této „nové historicity“.

Ingvartsen tímto dílem otevřela již dlouho diskutovanou otázku liberality současné kulturně politické scény, která, jak naznačuje v 69 positions, vždy souvisela s otázkou nahoty. Váhavé zapojování diváků, k nimž se však v průběhu představení zapojila řada dobrovolníků, může vypovídat o určitém uvolnění, které se však stále odehrává v prostředí určeném pro podobné experimenty. Díla 60. let nepotřebovala vytvořit „jinou“ dimenzi, jelikož byla součástí politicko-kulturního prostoru své doby a odehrávala se na veřejných místech. To, že se 69 positions Mette Ingvartsen realizovaly „za zavřenými dveřmi“ Tanzquartier Wien za cenu 12 euro, může vypovídat o socio-politicko-kulturním uspořádání současné společnosti více než přetvoření aktivistických děl nahoty z druhé poloviny 60. let a „vykrádání“ uměleckohistorického archivu.

Druhé dílo Mette Ingvartsen představené ve Vídni s názvem 7 pleasures by mohlo být označeno za experiment požitku a jeho možností. Nahá těla dvanácti tanečníků, kteří se svlékají mezi samotným publikem a až poté přijímají roli objektu, zkoumají hranice vlastního potěšení mimo praxe pornografického průmyslu. Silný zážitek může nabídnout především první polovina díla, která pracuje s možností těla jako viskozity, těla, které se přelévá nejen po samotném prostoru pódia, ale také mezi údy jednotlivých tanečníků, jež se „roztékají“ skrze sebe a do sebe. Následujícím rozvolněním této hmoty, kdy se vytvoří jednota z mnohosti, vytváří Ingvartsen subjektivitu těchto „objektů“, které zcela odmítají kontakt s diváky. Zakouší své vlastní limity, a to skrze vibraci těla, dotek jiného těla, dotek předmětu, který se stává haptickým požitkem s materiálem, až k otázce přelévání moci mezi nahotou a oděvem, kdy nastává jistá syrovost vztahů. Ve chvíli, kdy objekty začnou používat vlastní hlas, stávají se opět subjektem, který navazuje s diváky oční kontakt.

Toto dílo Mette Ingvartsen, možná více jak 69 positions, může navodit otázky týkající se chápání těla jako objektu v naší společnosti. Taktéž se může ptát po otázkách samotné kulturní praxe, kdy po zaplacení vstupného očekáváme „kulturní orgasmus“ za své peníze, či po otázkách subjektivity a vystaveného pohledu vůči druhému.

Ale především, a to považuji za nejdůležitější aspekt vídeňského vystoupení Mette Ingvartsen, vytváří vizuální obrazy, které pracují s imaginací diváka a otevírají jeho vlastní potěšení, jeho hranice a pochyby ve vztahu nejen k druhému, ale celkově k okolnímu světu, včetně svého vlastního já. Tanzquartier Wien dle mého názoru neprohloupila s pozváním této dánské umělkyně jako potenciality progresivního, někdy politicko-aktivistického, ale především současného umění v prostorách MuseumsQuartier Wien.

_________________________________________________

Mette Ingvartsen: 69 positions, 7 pleasures / Tanzquartier Wien / Vídeň / 28. 10. – 31. 10. 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *