Artalk.cz

denní tisk 10. 11. 2015

Pražská mutace MfDnes zve na vernisáž výstavy Zdeňka Řandy, který tvoří pod pseudonymem Pasta Oner. Svoje letošní, nejen street artové, dílo představí do 23. listopadu v galerii Mánes.„Na rozdíl od mé poslední výstavy jsem tentokrát udělal více objektů v prostoru. Touto cestou se i teď má tvorba stále více ubírá,“ řekl umělec.

Peter Kováč napsal pro Právo nekrolog historika umění Františka Dvořáka, který včera zemřel ve věku 95 let. „Napsal desítky knih o výtvarném umění, zahajoval stovky výstav, neúnavně se věnoval práci pro spolek grafiků Hollar a pracoval i jako umělecký kritik. Nebyl typ univerzitního badatele uzavřeného v pracovně.“ Obsáhlejší text o zesnulém kunsthistorikovi otikly Lidové noviny. „František Dvořák měl důležitou vlastnost. Uměl takřka bez přípravy mluvit na různá témata, protože dobře znal souvislosti a dokázal je vysvětlit. A také byl schopný své názory vyjádřit poutavým a elegantním způsobem,“ napsal o něm Jiří Machalický.

Magdaléna Čechlovská v Hospodářkách referuje o fotografické výstavě v nové plzeňské galerii Depo2015, která vznikla v bývalých autobusových garážích. Vyjma dalších výstav je tu k vidění soubor fotografií Dity Pepe a Barbory Baronové, které se v Japonsku věnovaly portrétům společensky odmítaných neprovdaných žen. „Plzeňská výstava je malá a lehce srozumitelná. Radimem Peškem graficky ztvárněné fotografie, ve kterých stejnou silou promlouvá obraz i text, jsou přímočaré, ale ne banální. Autorky rafinovaně odkrývají kousek pravdy, o které vědí, že se celá nikdy neukáže.“

Události v kultuře se věnují mimo jiné právě zahájenému Czech design week, který se letos věnuje například výrobkům pro handicapované nebo designérským předmětům lidmi s různým postižením vyráběnými. Další zprávou Událostí je představení nových ředitelů sbírek pražské Národní galerie. Milena Kalinovská představila své plány – reorganizovat stálou výstavu, získat nové akvizice českých umělců, zahájit úzkou spolupráci se zahraničními institucemi, renovovat Veletržní palác nebo postavit pro NG novou budovu. Rovněž Marius Winzeler plánuje obnovit stálé expozice a spolu s kolegy přetvořit Schwarzenberský palác na expozici evropského manýrismu a baroka.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *