Artalk.cz

4. 11. 2015 / Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik + diskuze s autorem moderovaná hudebním publicistou Pavlem Klusákem

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik + diskuze s autorem moderovaná hudebním publicistou Pavlem Klusákem / Goethe Institut / Praha / 4. 11. 2015 v 19h

Diedrich Diederichsen_Uber Pop-Musik

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik

+ diskuze s autorem moderovaná hudebním publicistou Pavlem Klusákem

Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
středa 4. 11. 2015 v 19 h
v anglickém jazyce, vstup volný

Významný německý spisovatel, hudební publicista a kulturní kritik Diedrich Diederichsen představí české veřejnosti svou novou knihu Über Pop-Musik (2014) ve společnosti moderátora, českého hudebního publicisty Pavla Klusáka.

Diedrich Diederichsen (1957, Hamburk) patří v německém jazykovém prostředí populární hudby a teorie k nejdůležitějším autorům. Představuje spisovatele, který je schopen ve svých textech reflektovat pohyby v různých společenských oblastech od hudby, výtvarného umění, divadla přes politiku až k populární kultuře. Pro německé hudební časopisy začal psát na sklonku 70. let v době punku a nové vlny.  V 80. letech byl šéfredaktorem subkulturního časopisu Spex. Několik let se věnoval pedagogické činnosti na Merzově akademii ve Stuttgartu a později na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde stále působí. Diederichsen je autorem neuvěřitelného množství textů, z nichž většina je přístupných pouze v němčině. Jeho texty jsou publikovány v celé řadě periodik a publikací například Texte zur Kunst, Die Zeit, die tageszeitung, Der Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Theater heute, Artscribe, Artforum, Frieze.

Diedrich Diederichsen ve svém psaní vychází z post-strukturalismu, marxismu, kulturních studií, nového žurnalismu, beatnické literatury, psychoanalýzy a situacionismu. Jeho hlavními tématy je napětí mezi subjektivitou, politikou identity a kulturním průmyslem v post-fordistické společnosti. Klade důraz na osobní zkušenost a propojení toho, co známe pod pojmem zeitgeist s biografií a historií. Jeho nejucelenějším teoretickým dílem je kniha Über Pop-Musik (2014), ve které sleduje šíři pole Adornovy kritické teorie nebo Foucaultovy diskursivní analýzy a pátrá v nich po nové, zásadní definici „popu“, nejenom coby hudebního žánru, ale i „jiného druhu předmětu“, jenž přesahuje rámec hudby. Pro výtvarné publikum je znám především díky jeho spolupráci s Anselmem Frankem na výstavách a publikacích týkajících se témat animismu, antropocénu a kalifornské counter-kultury 60. let minulého století.

Hudební publicista Pavel Klusák (1969, Praha) se zaměřuje na současný nezávislý rock a nonartificiální hudbu. Jeho články jsou podloženy důkladnou znalostí moderní evropské i americké hudby a vynikají neotřelým jazykem.
Klusák vedl rozhovory s celou řadou významných osobností hudby, například s Peterem Gabrielem, Johnem Calem, Laurií Anderson, Mikem Pattonem, Matthewem Herbertem a dalšími. Řadu let byl redaktorem časopisu Týden, poté působil v týdeníku Respekt a od podzimu 2009 píše stránku o hudbě do sobotní přílohy Orientace Lidových novin. Píše také do Hospodářských novin, A2 kulturního týdeníku, HIS Voice aj. Spolupracuje s Českým rozhlasem, podílí se na výběru hudebních snímků pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, pořádá poslechové pořady a věnuje se mnoha dalším činnostem jako je dokumentární film nebo jeho hudební label Klíče.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *