Artalk.cz

TZ: Jana Babincová

Jana Babincová / Material Girl / Fiducia: Galerie Dole / Ostrava / 19. 10. – 27. 11. 2015

BAbincova-dole_web

Jana Babincová: Material Girl

Vernisáž výstavy se koná v pondělí 19. 10. v 18:00 za účasti autorky.
Výstavu zahájí kurátorka výstavy, ředitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Kurátorka: Karina Kottová

Hudba: Petr Skala

Technická spolupráce: Jiří Kotrla

– zvuk – hmota – romantika – stavba příběhu – zborcení – destrukce je očista – Jana Babincová ve své instalaci pro Galerii Dole znovu kóduje hudbu. Ale znovu od bodu nula, neortodoxně. Opakování podobného principu vždy s jinou emocí, jiným scénářem. Klíčovým prvkem je tělesnost. Dotknout se zvuku, zvážit ho, nechat ho sebou projít. Systematická erotika, kterou
hudba tak trefně ztělesňuje. Ve chvíli, kdy dokonale ovládneme pravidla, se otevře úplně nová rovina, kde je teprve možné spatřit cíp svobody, dosáhnout momentu ponoření se, vrcholu, nespoutanosti. V životě je vždy něco za něco, což ale neznamená, že člověk nemůže mít všechno. Jde spíš o to, v čem nebo v jaké chvíli to hledá. Život potřebuje rytmus a člověk potřebuje občas ticho. Ale teď ještě ne, teď se ještě staví, boří a znovu staví a i kdyby se to odehrávalo jen v představě, fyzičnost tohoto aktu je
nepřehlédnutelná. Jana je materiální dívka v tom nejlepším slova smyslu. Je to sice překladatelka z jednoho abstraktního jazyka do druhého, ale sama stojí rozkročená mezi oběma, překlad není věc odosobněné setrvačnosti. Musí se to prožít.

Jana Babincová (*1977) ve své tvorbě již řadu let pracuje s principem kódování. Její malby staví na formách geometrické abstrakce s ostrými liniemi a hranami. Samotné zakódované obsahy jsou ale naopak většinou velmi osobní a pocitové: od textu modlitby v pěti jazycích přes dopis pro nenarozenou dceru až po tóny oblíbené písně. Ve většině maleb kódujících texty pracuje Babincová spíše s intuitivními možnostmi dekódování obrazů,
nejde o přesné rozluštění jednotlivých obsahů diváky. Vedle textu pracuje autorka také s hudbou či zvuky, případně strukturami odvozenými z běžného života. U zrodu většiny projektů se nachází jednoduchá inspirace. Následuje ale promyšlená cesta k realizaci, hledání principu kódování a přepisu, který závisí na charakteru jednotlivých projektů. Výsledné malby se vyznačují přesností hraničící s digitálním obrazem. Na osobní stránku jednotlivých témat potom často odkazuje jen jejich barevnost nebo letmé
symboly. V posledních projektech Babincová téma kódovaných obrazů značně rozšiřuje, vstupuje do dalších médií, zkoumá vztah malby, zvuku i objektu nebo performance, ve svém uvažování akcentuje prostorový a site-specific rozměr.

Jana Babincová v roce 2006 absolvovala ateliér Malba III. Doc. MgA. Petra Kvíčaly na brněnské FaVU, vedoucím její diplomové práce byl Jiří Valoch. Své práce představila v řadě českých nezávislých galerií i institucí, například v pražské galerii NTK nebo MeetFactoy, Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerii města Plzně, Galerii mladých v Brně, ale také v zahraničním kontextu například v Owensboro Museum of Fine Arts, USA, nebo v rámci rezidenčního pobytu hostovaného Volkshotelem v Nizozemí. Kromě Nizozemí byla na rezidencích či stipendijních pobytech také v Belgii, Německu, Španělsku a na Slovenku. Její práce jsou zastoupeny například ve Sbírce Marek, nebo Sbírce Jiřího Valocha v rámci Národní Galerie v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *