Artalk.cz

TZ: Ex situ

Ex situ / Nákladové nádraží Žižkov / Praha / 6. – 31. 10. 2015

43f888_e5816c800dee483c86f08826b8f1edc0.jpg_srb_p_600_499_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

Monumentální instalace studentů ateliéru Socha a prostor profesora Jiřího Beránka vznikne na začátku října v jedné z největších industriálních kulturních památek v Praze – Nákladovém nádraží Žižkov.

Výstava Ex situ bude vyvrcholením několikaletého studentského projektu Zaniklé a ohrožené kostely zaštítěného Plzní EHMK 2015 a Plzeňským krajem.

Prezentováno bude 15 instalací vzniklých v opuštěných kostelech Plzeňského kraje, které doplní nově vzniklé velkoformátové sochařské objekty reagujících přímo na prostor Nákladového nádraží Žižkov a navazující na koncept celého projektu. Vzniká tak unikátní spojení industriálních a sakrálních památek.

Cílem projektu není rekonstrukce opuštěných sakrálních objektů v pohraničních oblastech, jako spíš upozornění na celou problematiku. Smyslem tvorby v téměř rozpadlých objektech je poukázat na paměť těchto míst, která si udržela svou vnitřní sílu, přestože je od nich odvrácena pozornost dnešní společnosti. Vzniká tak něco, co lze vnímat jako novodobou poutní cestu po západních Čechách.

Studenti profesora Jiřího Beránka se zejména zaměřují na land-art, blízké jsou jim i sites-pecific instalace. Jak napovídá název ateliéru, prostor a jeho vnímání je pro ně zásadní.

Nejde jen o sochy-předměty, ale i o souvislosti s místem, které je pro tvorbu určující. Nejinak tomu bude i na výstavě Ex situ.

Latinský termín ex situ v překladu znamená mimo původní místo a je přesným pojmenováním pro zkušenost autorů vyňatou z místa svého vzniku a dopravenou do zdánlivě nesouvisejícího prostředí Nákladového nádraží Žižkov. To s opuštěnými sakrálními prostory spojuje jeho aktuální stav. Přestože daná místa vznikla a byla opuštěna z rozdílných důvodů, dospěla do stejného stádia. Velkorysá, ale vyprázdněná architektura se stala upomínkou dřívějších dob a její opětovné naplnění je třeba hledat, stejně jako náš vztah k těmto památkám.

Výstava se uskuteční v říjnu 2015. Vernisáž proběhne 6. října v 18 hodin. V rámci výstavy bude probíhat i doprovodný program s přednáškami a panelovými diskuzemi na téma zničených památek a umění v krajině. Nebude chybět ani literatura, hudba nebo divadlo.

http://exsitu.wix.com/exsitu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *