Artalk.cz

TS: Jakub Janovský

Jakub Janovský / Playground V51 / Bunker – Nitrianska galéria / Župné nám. 3, Nitra / 14. 7. – 30. 8. 2015

Pozvanka_Janovsky na vysku.indd

Prvá samostatná výstava českého výtvarníka Jakuba Janovského na Slovensku bude z viacerých dôvodov netradičná: vytvorí ju totiž priamo v bývalom podzemnom kryte a po jej skončení bude zničená.

Počas piatich dní predchádzajúcich vernisáži sa mu Bunker Nitrianskej galérie, voľakedy slúžiaci ako útočisko pred možným vojnovým konfliktom, stane ihriskom. Okrem kreslenia a maľovania po stenách tu plánuje vytvárať jednoduché gifové animácie či objekty z nájdených predmetov v zbernom dvore. Keď táto hra medzi autorovou fantáziou, priestorom a jeho návštevníkmi skončí, steny budú pretreté a Bunker sa vráti do pôvodného stavu.

Výstava tematicky súvisí s hrou a vojnou. Napriek tomu, že sa nám tieto pojmy v prvej chvíli môžu zdať protichodné, majú mnoho spoločného: veď ktorí malí či veľkí chlapci sa neradi hrajú na vojakov? Janovský vytvára rôzne nečakané a bizarné situácie okorenené čiernym humorom, v ktorých sa objavujú postavy na pomedzí detstva a dospelosti, preto nie je celkom jasné, či tu ide len o hru, alebo už o vážnu vec.

Skratka V51 v názve výstavy je citát z plechovej brány starého vojenského skladu, na ktorú Janovský nakreslil obrázok použitý na pozvánke. Netušíme, čo nápis znamená, ani čo sa nachádza za zamknutou bránou. Tento moment náhody a tajomnosti vystihuje výstavu, ktorej finálna podoba bude známa až na vernisáži.
A ešte jedna prekvapivá náhoda – alebo skôr osudová predurčenosť? Otec Jakuba Janovského bol totiž začiatkom 80-tych rokov na povinnej vojenskej službe práve v Nitre…

Tvorbu Jakuba Janovského veľmi dobre charakterizoval český teoretik umenia Petr Vaňous, preto si ho dovolíme citovať: „Kresba je Janovskému univerzálním prostředkem, s kterým lze nakládat svobodně. Lze ji rozvíjet různými, i neočekávanými či překvapujícími způsoby, nejenom na standardních formátech papíru a plátna (nástěnná kresba, intervenční kresby, situační kresba, video, videozáznam, instalace, tetování ad). Volba média není náhodná, souvisí se sklony ve způsobu myšlení a uvažování. Právě smysl pro „svobodné”, místy až anarchizující zacházení s výrazovými prostředky odpovídá „nezávislosti” Janovského postojů, které svou tvorbou deklaruje. Nejčastěji mají jeho díla povahu sarkastických provokací, agresivních výpadů nebo krutých ironií. Otevírají nepříjemná témata lidské smrtelnosti, pýchy, narcisismu, egoismu, naivity, bezohlednosti či krutosti. Člověk je ve své slabosti a zranitelnosti ukazován v mnoha podobách a podobenstvích jako zosobněná hříčka osudu, kterým je vláčen nebo proti kterému se různým způsobem snaží vymezit, často na úkor svého okolí.“

Jakub Janovský (*1984, Jihlava) študoval v rokoch 2004-2010 na Akadémii výtvarných umení v Prahe v Ateliéri kresby u prof. Jitky Svobodovej a Ak.mal. Jiřího Petrboka. V roku 2011 získal 2. miesto v Cene NG 333, ktorú organizuje Národná galéria v Prahe. Na Slovensku boli jeho diela prezentované zatiaľ iba na výstave Figura Obscura, ktorá sa konala v roku 2014 v bratislavskej Umelke, a v rámci medzinárodného sympózia Multipoint v Nitre. Žije a tvorí v Prahe. Ukážky z jeho tvorby nájdete na www.jakubjanovsky.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *