Artalk.cz

TZ: Labyrinty energie

Dalibor Chatrný, Vladimír Škoda a Pavel Korbička / Labyrinty energie / Spahio Tadini / Milano / Itálie / 15. – 31. 7. 2015

pozvanka002

LABYRINTY ENERGIE

Spahio Tadini, Milano

Od 14. do 31. července bude v Miláně otevřena výstava „Labyrinty energie“ zaměřená na dílo Dalibora Chatrného, Vladimíra Škody a Pavla Korbičky. Tento významný výstavní projekt, který připravily české kurátorky Miroslava Hájek a Hana Křenková, se řadí k sérii aktivit Českého centra v Miláně připravených k prezentaci českého umění v rámci Světové výstavy v Miláně. EXPO 2015 se tematicky zaměřuje nejen na problematiku alimentární udržitelnosti, ale také na udržitelnost a hledání budoucích energetických zdrojů, což je také tématem výstavního projektu Labyrinty Energie. Výstava se bude konat v prestižní galerii Spazio Tadini v Miláně a bude zařazena do oficiálního programu EXPO in città (EXPO ve městě). Inaugurace výstavy se uskuteční 14. července v 19:00 hodin.

Výstava koncipovaná Miroslavou Hájek a Hanou Křenkovou představí  tři významné české umělce, Dalibora Chatrného, Vladimíra Škodu a Pavla Korbičku, kteří si svými uměleckými přístupy vydobyli uznání  doma i v zahraničí. Jejich tvorba bude návštěvníkům přiblížena i na základě konfrontace s uměleckou scénou v Itálii. Tvorba těchto umělců nám připomíná české prvenství v oblasti multimediálního kinetického umění, Zdeněk Pešánek (1896-1965), který jako jeden z prvních použil na počátku minulého století elektrickou energii ve výtvarném umění.

Dalibor Chatrný (1925-2012)

Dalibor Chatrný patří k nejdůležitějším představitelům poválečné avantgardy. Prostřednictvím jeho díla výstava poukáže na to, že problematika, kterou se zabývali avantgardní umělci v šedesátých a sedmdesátých letech v bývalém Československu, byla velmi blízká dobovým uměleckým tendencím v zahraničí. Chatrný v šedesátých letech začal zkoumat a experimentovat s fyzikálními jevy jako je magnetismus, a charakteristické vlastnosti magnetické síly aplikoval ve své umělecké tvorbě. Vytvořil nejen kresby železnými pilinami za pomoci magnetů, ale i prostorové konstrukce v podobě Magnetických skříněk. Vznikla tak paralela k experimentům s magnetickým polem, se kterými se setkáváme v dílech některých členů významné italské umělecké skupiny „Gruppo T“.

Vladimír Škoda (*1942)

Vladimír Škoda svými pracemi využívajícími světelné efekty poodhaluje paradoxy prostorového vnímání – prázdna a zaplněné plochy. Škoda odkrývá novou vizuální symboliku a studuje vzájemný vliv vědy a umění. Jeho zobrazení neznámých, odlišných, astronomických dimenzí přináší lidskému vědomí podnět k zprostředkování vztahu mezi světem viditelným a hypotetickým. Škodovo umění vytváří pravidla v procesu, který usiluje o obnovení potenciálu vědecké a historické paměti přenesené do simulovaného nekonečného prostoru.

Pavel Korbička (*1972)

Pavel Korbička ve svých instalacích navazuje na odkaz Zdeňka Pešánka a posouvá ho do problematiky současného umění. Jeho tvorba je blízká také americkému minimalismu, který v Itálii téměř zdomácněl díky známé sbírce hraběte Panzy ve Varese (Villa e Collezione Panza) či unikátní instalaci Davida Flavina v „Chiesa Rossa“ v Miláně z roku 1996. Pavel Korbička přehodnocuje světlo a použití neonových trubic v tvorbě amerických minimalistů a vytváří prostorové objekty z polykarbonátových desek různých velikostí, které jsou díky svým technologickým vlastnostem ojedinělým nositelem světla.

Výstavu bude možné navštívit od úterý do soboty od 15:30 do 19:00 hodin.

Vstup zdarma pro členy Spazio Tadini. Pro ostatní je připravena speciální nabídka, karta za poplatek 1 EUR platná jeden měsíc (roční karta za 12 EUR).

Místo konání:
Spazio Tadini Milano

Datum:
Od: 15.7.2015
Do: 31.7.2015

Organizátor:
Spazio Tadini Milano

České centrum je spoluorganizátor akce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *