Artalk.cz

denní tisk 7. – 11. 7. 2015

Michal Novotný napsal pro A2 text věnovaný projektu, který Milan Salák připravil pro Galerii Kvalitář. Autorský projekt „chce ukázat, že jméno umělce může být v rámci činnosti kurátorů a kritiků důležitější než jeho dílo. Zdá se však, že Salákova výstava tento fenomén neproblematizuje, nýbrž ho jen jednoduše a poněkud naivně ilustruje.“

V A2 rovněž naleznete rozhovor se srbskými umělci a kurátory Vidou Knežević a Markem Miletićem ze skupiny Kontekst kolektiv. Rozhovor představuje skupinu a její aktivity, dále se dotýká například kulturní politiky v Srbsku, či třeba prekarizace kulturních pracovníků na tamější umělecké scéně.

Eva Skopalová v A2 hodnotí výstavu Aenigma: Sto let antroposofického umění, kterou hostí olomoucké Muzeum umění. Marie Švábová ve svém textu přispívá k debatě o stavbě bytového domu v blízkosti Anežského kláštera v Praze.

Úterní Lidové noviny přinášejí recenzi Filipa Šenka na výstavu Petra Veselého v Malé galerii Rudolfina. „Na výstavě je dobré se soustředit na jednotlivá díla, protože instalace zanechává rozpačitý dojem. Naznačení retrospektivy v takto malém prostoru se příliš nedaří a vybrané obrazy netvoří soudržný celek,“ píše Šenk.

V sobotních Lidových novinách naleznete rozhovor s americkou architektkou a historičkou architektury Kimberly Elman Zarecor. Elman se zabývá architekturou 20. století v bývalém Československu, zejména proměnami sídlišť od padesátých do šedesátých let minulého století, a je autorkou knihy Utváření socialistické modernity : Bydlení v Československu v letech 1945–1960.

Události v Kultuře na ČT art se u příležitosti 600 výročí upálení Jana Husa věnují Husovu zobrazování ve výtvarném umění (zde). O jeho proměňujících se podobách hovoří historik umění Jan Royt (zde). Události se věnují rovněž novým Národním kulturním památkám. Od prvního ledna bude jejich seznam rozšířen o devět artefaktů (zde).

Kritické panorama s Tomášem Kličkou je zaměřeno na výstavu Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann (1905-1984), kterou připravila Moravská galerie (zde).