Artalk.cz

denní tisk 29. 6. – 5. 7. 2015

3. 7. v Lidových novinách vyšel rozhovor Jany Machalické s ředitelem NG Jiřím Fajtem. Velká část rozhovoru se týkala využívání budov NG. O Veletržním paláci Jiří Fajt říká: „Po počáteční skepsi vůči této budově jsem dnes přesvědčený, že Veletržní palác může mít pro Národní galerii potenciál využitelnosti. Ovšem za předpokladu, že proběhne jeho velkorysá rekonstrukce, a to nejenom technologií a pláště, ale i celkové vnitřní prostorové dispozice. O potřebách galerie vedeme diskuse s kolegy, o prostorových možnostech a technických limitech rekonstrukce s architekty a památkáři. Společně se pak snažíme definovat optimální zadání interiérového řešení. A to bez kompromisů, těch již zažila Národní galerie přespříliš. Teprve tehdy, když seznáme, že z nejrůznějších důvodů tato cesta nevede ke kýženému cíli, zvolíme druhou, patrně trnitější a delší, a tou je novostavba.“

V posledním červnovém Respektu vyšel text Jana H. Vitvara o výstavě britského výtvarníka Rogera Hiornse, která probíhá v Rudolfinu. Znepokojivá výstava objektů vytvořených převážně z automobilových součástek či věcí rozemletých na prach, je podle autora mimořádným zážitkem, a to nejen na pražské poměry.

Právo krátce informovalo o úmrtí malíře, grafika a typografa Miroslava Pechánka, jenž zemřel ve věku nedožitých 70 let. Umělec zemřel krátce před zahájením své retrospektivy, jež se koná v Galerii umění Karlovy Vary.

Ve čtvrtek 2. 7. se v tisku objevily dva články o retrospektivě Jána Mančušky v GHMP. Marek Gregor v Reflexu píše, že „retrospektiva je více než důstojnou poctou umělci, který zásadně ovlivnil českou polistopadovou konceptuální scénu, otázkou však zůstává, zda si dokáže najít své publikum i mezi nezasvěcenými, neboť rozvíjí umělecký směr, jenž zůstává pro většinovou společnost těžko pochopitelným myšlenkovým experimentem.“ Podle Jana Šídy, který výstavu zhodnotil v Právu, je výstava konceptualisty určena výhradně pro poučené návštěvníky.

Hospodářské noviny informovaly o úspěchu Zbyňka Baladrána, jehož dílo vystaví newyorské MOMA. Baladránovo video nazvané Diderotův sen bude součástí pravidelné přehlídky New Photography, která vždy představuje aktuální fotografie a videa z celého světa.

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl architekt Vlado Milunić. V rozhovoru mluvil např. o tom, proč si myslí, že výrobci propagačních předmětů s fotografiemi Tančícího domu parazitují na jeho práci (zde). Výtvarnice Jitka Brody Mikulicová přijala pozvání do víkendové Čajovny na ČRo Vltava (zde).